Odstávka služieb

Prevádzka metainformačného systému rezortu životného prostredia ENVIROINFO na SAŽP bola k 1.1.2023 ukončená.

Informácie za oblasť životného prostredia sú zverejnené prostredníctvo úradnej elektronickej tabuli Ministerstva (https://www.minzp.sk/uradna-tabula/) a príslušnej organizácie rezortu (https://www.minzp.sk/kontakty/")

Informácie o ďalšej prevádzke metainformačného systému rezortu životného prostredia ENVIROINFO Vám poskytne správca systému Ján Tóbik