Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356280 - stránka 9/17814

Rozhodnutie voči VOMS SK, s.r.o., Závodská 46, 010 01 Žilina, č. 8222/72/2019 - 39159/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 22.10.2019 0:00

Rozhodnutie voči VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, 010 01 Žilina, č. 9149/72/2019-38778/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 17.10.2019 0:00

Rozhodnutie voči VACUUMSCHMELZE, s.r.o., Horná Streda 1325/14, 916 24 Horná Streda, č. 8220/72/2019-46702/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2019 0:00

Rozhodnutie voči VOMS SK, s.r.o, Závodská 46, 010 01 Žilina, č. 7762/72/2019-33694/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 16.9.2019 0:00

Rozhodnutie voči Labant spol. s.r.o., Pod Lachovcom 1203, Púchov 020 01, č. 7666/72/2019-33231/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 12.9.2019 0:00

Rozhodnutie voči BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o, Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, č. 7249-30833/72/2019/Kov

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 21.8.2019 0:00

Rozhodnutie voči SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č. 7935/72/2019/-31713/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 28.8.2019 0:00

Vyjadrenie k PD stavby - Novostavba nájomných bytov a IBV Veľké Kozmálovce. (Obec Veľké Kozmálovce)

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 10:56
 • Dátum vytvorenia: 9.3.2020 0:00

Vyjadrenie - INS B2BFTT LV Kalnická ulica Levice, telekomunikačné zariadenia. (elkatel s.r.o., Bratislava)

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 10:03
 • Dátum vytvorenia: 5.3.2020 0:00

Rozhodnutie voči PPM, s.r.o., Košúty 2 - Priemyselná zóna, 036 01 Martin, č. 7667/72/2019-41358/2019

 • Posledná aktualizácia: 6.3.2020 15:56
 • Dátum vytvorenia: 7.11.2019 0:00

Rozhodnutie voči IMPA Žilina, s.r.o., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, č. 7589/72/2019/-29383/2019

 • Posledná aktualizácia: 6.3.2020 15:56
 • Dátum vytvorenia: 9.8.2019 0:00

Rozhodnutie voči NOVA TRADE, spol. s r.o., 017 01 Považská Bystrica, Orlové 217 , č. 6772-23978/72/2019/Baš

 • Posledná aktualizácia: 6.3.2020 15:56
 • Dátum vytvorenia: 28.6.2019 0:00

Rozhodnutie voči FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, 011 45 Žilina, č. 7383/72/2019/-28399/2019

 • Posledná aktualizácia: 6.3.2020 15:56
 • Dátum vytvorenia: 31.7.2019 0:00

Rozhodnutie voči SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, č. 6596/72/2019-29049/2019

 • Posledná aktualizácia: 6.3.2020 15:56
 • Dátum vytvorenia: 7.8.2019 0:00

Rozhodnutie voči Združenie Čebrať, Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, č. 6714/72/2019/Kap-32241/2019

 • Posledná aktualizácia: 6.3.2020 15:56
 • Dátum vytvorenia: 4.9.2019 0:00
Počet záznamov: 356280 - stránka 9/17814