Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356280 - stránka 8/17814

Rozhodnutie voči COREX SERVIS, s.r.o., Štúrova 1046/97, 952 01 Vráble, č. 8346/72/2019-39857/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:56
 • Dátum vytvorenia: 28.10.2019 0:00

Rozhodnutie voči Doprastav, a.s., Drieňová 27 Bratislava 826 56, č. 8256/72/2019-35376/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:56
 • Dátum vytvorenia: 26.9.2019 0:00

Rozhodnutie voči TUBAU, a.s., Pribylinská 12, 831 04 Bratislava 3, č. 8302/72/2019-43327/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:56
 • Dátum vytvorenia: 20.11.2019 0:00

Rozhodnutie voči SKELET spol. s r.o., M. R. Štefánika 2259, 026 01 Dolný Kubín, č. 8205/72/2019-43558/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:56
 • Dátum vytvorenia: 20.11.2019 0:00

Rozhodnutie voči Pavel Hlaváč INPEX, Rakovo 179, 038 42 Rakovo, č. 6715-24861/72/2019/Ond

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:56
 • Dátum vytvorenia: 1.7.2019 0:00

Rozhodnutie voči BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o, Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, č. 5955-21183/72/2019/Kov

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:56
 • Dátum vytvorenia: 7.6.2019 0:00

Rozhodnutie voči DMi TRADE, a.s., prevádzka MVE Kočkovce, č. 3047-5208/72/2019/Kov

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:56
 • Dátum vytvorenia: 13.2.2019 0:00

Rozhodnutie voči J.S.T. plus, s.r.o., Mudroňova 2, 955 01 Topoľčany, č. 10010/72/2019-47912/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2019 0:00

Rozhodnutie voči PRODCEN s.r.o., 013 51 Predmier 458, č. 8071/72/2019-47314/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2019 0:00

Rozhodnutie voči CARMEL Auto, s.r.o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, č. 9378/72/2019-46554/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 9.12.2019 0:00

Vyjadrenie k PD stavby - Bezpečný priechod pre chodcov ul. 29. augusta Levice. (MsÚ Levice)

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:14
 • Dátum vytvorenia: 9.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD stavby - Debarierizácia Domadice Jeseň života ZSS Levice. (Jeseň života ZSS Levice)

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:12
 • Dátum vytvorenia: 9.3.2020 0:00

Rozhodnutie voči Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, č. 9815/72/2019/-42765/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 19.11.2019 0:00

Rozhodnutie voči Webasto Žilina s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno, č. 9256/72/2019-38781/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2019 0:00

Rozhodnutie voči Carbo Rail, s.r.o., Seberiniho 1, 821 03 Bratislava, č. 9375/72/2019 - 42334/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2019 0:00

Rozhodnutie voči Ing. Štefan Súkeník - KINEKUS, Rosinská 8449/13, 010 08 Žilina, č. 8465-37137/72/2019/Kov

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 8.10.2019 0:00

Rozhodnutie voči VOMS SK, s.r.o. Závodská 46, 010 01 Žilina, č. 8945/72/2019/39490/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2019 0:00

Rozhodnutie voči COREX SERVIS, s.r.o., Štúrova 1046/97, 958 01 Vráble, č. 8980/72/2019-38892/2019

 • Posledná aktualizácia: 9.3.2020 14:57
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2019 0:00
Počet záznamov: 356280 - stránka 8/17814