Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 365562 - stránka 7/18279

Rozhodnutie - o zmene rozhodnutí č. OU-LV-OSZP-2020/006467-002, Ipeľský Sokolec (Agroland Ipel, s.r.o.)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 9:28
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2020 0:00

Trhové miesto, krajinno-architektonický projekt - vyjadrenie - Hronské Kľačany (Obec Hronské Kľačany)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 9:00
 • Dátum vytvorenia: 5.3.2021 0:00

Novostavba rodinného domu -záväzné stanovisko - Levice (Sofia Gunárová)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 8:54
 • Dátum vytvorenia: 1.3.2021 0:00

Umiestnenie jestvujúcej reklamnej stavby - odpoveď - Levice (ARTON, s.r.o.)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 8:24
 • Dátum vytvorenia: 6.5.2021 0:00

Umiestnenie jestvujúcej reklamnej stavby - odpoveď - Levice (ARTON, s.r.o.)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 8:22
 • Dátum vytvorenia: 6.5.2021 0:00

Rozhodnutie - o vydaní súhlasu na oplotenie pozemku, Plášťovce (LESY Slovenskej republiky)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 8:16
 • Dátum vytvorenia: 14.5.2021 0:00

Rozhodnutie - o vydaní súhlasu na zásah do biotopu, Hontianske Trsťany (ALAS SLOVAKIA, s.r.o.)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 8:10
 • Dátum vytvorenia: 17.2.2021 0:00

Rozhodnutie - o vydaní súhlasu na oplotenie pozemku, Mochovce (LESY Slovenskej republiky)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 8:06
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2021 0:00

Rozhodnutie - o zastavení konania, Dolná Seč (Obec Dolná Seč)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 8:04
 • Dátum vytvorenia: 12.4.2021 0:00

Rozhodnutie - o vydaní súhlasu na výrub drevín, Levice (Ján Pánik)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 7:49
 • Dátum vytvorenia: 8.4.2021 0:00

Rozhodnutie - o vydaní súhlasu na výrub drevín, Rybník (Obec Rybník)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 7:44
 • Dátum vytvorenia: 19.2.2021 0:00

Rozhodnutie - o vydaní súhlasu na výrub drevín, Levice (Roman Lihocký)

 • Posledná aktualizácia: 20.7.2021 7:39
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2021 0:00
Počet záznamov: 365562 - stránka 7/18279