Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356985 - stránka 7/17850

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:59
 • Dátum vytvorenia: 12.2.2020 0:00

Oznámenie - vyčistenie ochranného pásma ropovodu od náletu drevín v katastri obce Gemer

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:58
 • Dátum vytvorenia: 5.5.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:57
 • Dátum vytvorenia: 23.4.2020 0:00

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:55
 • Dátum vytvorenia: 12.2.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:55
 • Dátum vytvorenia: 5.5.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:53
 • Dátum vytvorenia: 7.5.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:51
 • Dátum vytvorenia: 11.5.2020 0:00

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:50
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:49
 • Dátum vytvorenia: 13.5.2020 0:00

Stanovisko k oznámeniu o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:45
 • Dátum vytvorenia: 7.4.2020 0:00

Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:43
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2020 0:00

Stanovisko k oznámeniu o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:41
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2020 0:00

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:39
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2020 0:00

Súhlas podľa § 27 vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:38
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2020 0:00

Zateplenie bytového domu na parcele č. 1908/46

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:38
 • Dátum vytvorenia: 25.5.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na stínanie a odstránenie dreviny z koryta vodného toku

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:38
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2020 0:00

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:35
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2020 0:00

Žiadosť o vydanie vyjadrenia/stanoviska k PD stavby(Spracovanie dreva a stolárska výroba - Kotolňa Tornaľa

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:34
 • Dátum vytvorenia: 25.5.2020 0:00

Rozhodnutie o zastavení konania

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:33
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2020 0:00

Záhradná chatka parc. č. 3785, Revúca - žiadosť o stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 10:31
 • Dátum vytvorenia: 27.5.2020 0:00
Počet záznamov: 356985 - stránka 7/17850