Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356985 - stránka 6/17850

Žiadosť o vyjadrenie - Zastrešenie bytového domu v Revúcej, T. Vansovej 1167/1

 • Posledná aktualizácia: 29.6.2020 9:47
 • Dátum vytvorenia: 22.6.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie - Dodatočná montáž 7 ks lodžií

 • Posledná aktualizácia: 29.6.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 22.6.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie - Prístavba,

 • Posledná aktualizácia: 29.6.2020 9:10
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2020 0:00

Rekreačná chata

 • Posledná aktualizácia: 29.6.2020 8:57
 • Dátum vytvorenia: 19.5.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k záujmom OP a K PD - Multifunkčné ihrisko

 • Posledná aktualizácia: 29.6.2020 8:55
 • Dátum vytvorenia: 22.5.2020 0:00

Žiadosť o zaslanie vyjadrenia a vypracovania vyčíslenia škody drevnej hmoty

 • Posledná aktualizácia: 29.6.2020 8:52
 • Dátum vytvorenia: 13.5.2020 0:00

Žiadosť o určenie správneho orgánu

 • Posledná aktualizácia: 29.6.2020 8:21
 • Dátum vytvorenia: 22.5.2020 0:00

Žiadosť - vyjadrenie k projektu revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:17
 • Dátum vytvorenia: 27.5.2020 0:00

Vydanie stanoviska - žiadosť - projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev...

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:14
 • Dátum vytvorenia: 27.5.2020 0:00

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:13
 • Dátum vytvorenia: 3.2.2020 0:00

Linka na výrobu čistiacich produktov

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:11
 • Dátum vytvorenia: 19.5.2020 0:00

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:09
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Automobilová mostová váha

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:07
 • Dátum vytvorenia: 4.5.2020 0:00

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:05
 • Dátum vytvorenia: 23.1.2020 0:00

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:05
 • Dátum vytvorenia: 14.2.2020 0:00

Oznámenie údajov o fluorovaných skleníkových plynoch

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:02
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k zmene stavby pred dokončením

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:02
 • Dátum vytvorenia: 11.5.2020 0:00

Stanovisko k oznámeniu o začatí stavebného konania

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:01
 • Dátum vytvorenia: 13.5.2020 0:00

Žiadosť o záväzné stanovisko k PD pre stavebné povolenie

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2020 11:00
 • Dátum vytvorenia: 5.5.2020 0:00
Počet záznamov: 356985 - stránka 6/17850