Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356046 - stránka 6/17803

Rozhodnutie voči Pálenica, verejná obchodná spoločnosť, 152 Tuchyňa 018 55, č. 1394401919/5420-26306/Kov

  • Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41
  • Dátum vytvorenia: 16.7.2019 0:00

Rozhodnutie voči CESTY SK s.r.o., Mojmírova 8, 040 01 Košice, č. 1394400819/3572-9881/Gan

  • Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41
  • Dátum vytvorenia: 15.3.2019 0:00

Rozhodnutie voči OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Cesta k vodojemu 1178/52, 010 03 Žilina, č. 1394400719/3573-9887/Gan

  • Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41
  • Dátum vytvorenia: 15.3.2019 0:00

Rozhodnutie voči ENERGO – AQUA a.s., Trenčianske Biskupice 7051, 911 04 Trenčín 4, č. 9967/72/2019-47541/2019

  • Posledná aktualizácia: 20.2.2020 11:41
  • Dátum vytvorenia: 16.12.2019 0:00
Počet záznamov: 356046 - stránka 6/17803