Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 337802 - stránka 5/16891

Cejkov, ul. Kašovská, VN, TS4, NN a DP- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:40
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2017 0:00

Zmena druhu pozemku - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:38
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2017 0:00

Oznámenie výrubu drevín a krovitého porastu - stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:36
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2017 0:00

INS_FTTH_TV_Sečovce_Bačkovská - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:31
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2017 0:00

INS_FTTH_TV_Sečovce_Obchodná - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:29
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2017 0:00

Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Strážne

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:25
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2017 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie- -RA RD Balciar

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:16
 • Dátum vytvorenia: 19.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie- NATURA 2000- Triedený zber komunálnych odadov

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:11
 • Dátum vytvorenia: 19.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie- Bytový dom 6 x 8 b.j. Kameňany

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:06
 • Dátum vytvorenia: 23.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie- Sklad hotových výrobkov SMZ a.s. Jelšava

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:02
 • Dátum vytvorenia: 23.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie- Zastrešenie bytového domu gen. Viesta 1102/3

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 12:52
 • Dátum vytvorenia: 23.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vydanie vplyvu PD na územia NATURA - Drevinslovakia

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 12:42
 • Dátum vytvorenia: 8.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vydanie stanoviska k PD k územiam NATURA Nemocnica s poliklinikou n.o. Revúca

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 12:35
 • Dátum vytvorenia: 14.3.2018 0:00

Žumpa - žiadosť o súhlas

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 11:14
 • Dátum vytvorenia: 9.2.2018 0:00

Bodrog Center Obchodno - prevádzková budova - žiadosť o súhlas

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 11:12
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2018 0:00

2018/ 002528 Stavba "Regionálna trasa FTTH Hosťovce - Čečejovce" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 11:13
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2018 0:00

Kráľovský Chlmec - Odstavná plocha - Ul. Ibrahyiho - žiadosť o vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 11:09
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2017 0:00

Budova na biblické vzdelávanie - žiadosť o vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 11:07
 • Dátum vytvorenia: 19.12.2017 0:00

Výrobná hala - žiadosť o vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 11:06
 • Dátum vytvorenia: 8.1.2018 0:00
Počet záznamov: 337802 - stránka 5/16891