Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 5/17815

Rozhodnutie - zmena súhlasu na vydanie PP zariadenia na zhodnocovanie odpadov

 • Posledná aktualizácia: 17.3.2020 9:44
 • Dátum vytvorenia: 28.2.2020 0:00

Stanovisko k zmene navrhovanej činnosti IPR M19051 Elektrokotol EMO. (MŽP SR Bratislava)

 • Posledná aktualizácia: 17.3.2020 7:29
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2020 0:00

Stanoviskok vo veci prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Nižná Pokoradz

 • Posledná aktualizácia: 16.3.2020 13:55
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2020 0:00

Rozhodnutie - zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

 • Posledná aktualizácia: 16.3.2020 9:06
 • Dátum vytvorenia: 27.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD stavby - Zmena užívania priestorov I. NP na wellness DASTAN Levice. (Dastan s.r.o. Levice)

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2020 13:10
 • Dátum vytvorenia: 11.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD stavby - LE_Šahy_Tešmak_Veľký Vrch, VNK, TS, NNK. (Ing. Otras Rastislavice)

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2020 13:06
 • Dátum vytvorenia: 11.3.2020 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396503919/9078-41354/Pil Obec Ľubica, Gen. Svobodu 127, 059 71 Ľubica

 • Posledná aktualizácia: 12.3.2020 13:09
 • Dátum vytvorenia: 7.11.2019 0:00

Rozhodnutie voči TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, 060 01 Kežmarok, č. 6555/72/2019/Hoš-38594/2019

 • Posledná aktualizácia: 11.3.2020 13:22
 • Dátum vytvorenia: 17.10.2019 0:00

Rozhodnutie voči P3 Žilina s.r.o., Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava, č. 9133/72/2019-38350/2019

 • Posledná aktualizácia: 11.3.2020 13:22
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2019 0:00

Rozhodnutie voči BENZINOL SLOVAKIA s.r.o., Mliekárenská 17, 821 09 Bratislava, č. 924-4255/72/2019/Hoš

 • Posledná aktualizácia: 11.3.2020 13:22
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2019 0:00

Rozhodnutie voči Roľnícke družstvo v Pribyline, 032 42 Pribylina, č. 10089/72/2019-46 382/2019

 • Posledná aktualizácia: 11.3.2020 13:22
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2019 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 5/17815