Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 342117 - stránka 5/17106

2018/007300 Chata na pozemku parc. č. KN-C 1588/12 v k. ú. Turňa nad Bodvou- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 13:14
 • Dátum vytvorenia: 15.5.2018 0:00

2018/007197 Prístavba RD na pozemku parcela číslo KN-C 1134 v k. ú. Valaliky- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 13:03
 • Dátum vytvorenia: 3.5.2018 0:00

2018/007092 Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie na na pozemkoch v k. ú. Geča - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 13:03
 • Dátum vytvorenia: 3.5.2018 0:00

2018/007091 Novostavba rodinného domu Haniska na pozemku parc. č. KN-C 950/142v k. ú. Haniska - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:57
 • Dátum vytvorenia: 30.4.2018 0:00

2018/007001 Rekreačná chata na pozemkoch parc. č. KN-C 1545/475, 1545/476 v k. ú. Vyšný Olčvár - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:57
 • Dátum vytvorenia: 27.4.2018 0:00

2018/006954 Zberný dvor - Vyšný Medzev na parcele č. KN-C 465/1 v k. ú. Vyšný Medzev - stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 13:04
 • Dátum vytvorenia: 24.4.2018 0:00

2018/006951 Exteriérový bazén na pozemku parc. č. KN-C 2549/38 v k. ú. Perín - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:51
 • Dátum vytvorenia: 25.4.2018 0:00

2018/006826 Amfiteáter obce Bukovec parc. č. KN-C 546, 545/1, 545/2 v k. ú. Bukovec - odpoveď

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:45
 • Dátum vytvorenia: 25.4.2018 0:00

2018/006774 Zberný dvor Jasov na parc. č. KN-C 254,253,251,252,248/1,247 v k. ú. Jasov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:42
 • Dátum vytvorenia: 25.4.2018 0:00

2018/006887 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 241/16 v k. ú. Hrašovík- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:39
 • Dátum vytvorenia: 25.4.2018 0:00

2018/007000 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 793/12 v k. ú. Ďurkov- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:39
 • Dátum vytvorenia: 27.4.2018 0:00

2018/007003 Rodinný dom a studňa na pozemku parc. č. KN-C 637/19 v k. ú. Malá Ida - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:34
 • Dátum vytvorenia: 27.4.2018 0:00

2018/007131 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 217 v k. ú.Poproč - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 13.8.2018 12:34
 • Dátum vytvorenia: 30.4.2018 0:00
Počet záznamov: 342117 - stránka 5/17106