Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350814 - stránka 5/17541

Vyjadrenie k PD "Nízkopodlažná zástavba RD a TI - Vranie diely II. etapa, Starý Tekov" - Vranie diely, Levice

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:26
 • Dátum vytvorenia: 10.6.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Detské ihrisko, Šahy-Homok" - Mesto Šahy

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:26
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia ES Veľký Ďur" - MONDEZ Žilina

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:26
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2019 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby "Garáž, Rybník" - E. Baranecová, Rybník

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:26
 • Dátum vytvorenia: 20.6.2019 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby "Rodinný dom, Jabloňovce - M. Tisovský, Jabloňovce" - Obec Jabloňovce

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:27
 • Dátum vytvorenia: 24.6.2019 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Rozšírenie parkovacích miest v Šahách" - Mesto Šahy

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:27
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2019 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu environmentálnej záťaže "Nová Dedina - sklad pesticídov" - OÚ Nitra, OSŽP

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:27
 • Dátum vytvorenia: 14.6.2019 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu environmentálnej záťaže "Levice-práčovne a čistiarne" - OÚ Nitra, OSŽP

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:27
 • Dátum vytvorenia: 14.6.2019 0:00

Stanovisko k návrhu určenia "Prieskumného územia Viedenská panva - sever"

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:05
 • Dátum vytvorenia: 21.5.2019 0:00

Stanovisko k návrhu určenia "Prieskumné územie Viedenská panva - sever"

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:01
 • Dátum vytvorenia: 21.5.2019 0:00

Stanovisko k protipovodňovému výcviku na toku Váh, časť Horná Streda

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 9:03
 • Dátum vytvorenia: 21.5.2019 0:00

"Súhlas k PD na odstránenie stavby "SO 49 Sklad olejov a horľavín"

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 8:45
 • Dátum vytvorenia: 12.11.2018 0:00

"Súhlas k stavbe "Rekreačná chata, k.ú. Bodíky, Ing. Zsolt Varga a Mgr. Zuzana Vargová"

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 8:33
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2019 0:00

"Súhlas k stavbe "Rekreačná chata, k.ú. Bodíky, Filip Dobák"

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 8:26
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2019 0:00

Vyjadrenie k výstavbe týkajúce sa OH, k dokumentácii: "FTTH_KBV_VK_Bytový dom Kaskády"

 • Posledná aktualizácia: 16.7.2019 14:16
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2019 0:00

Upozornenie prokurátora vo veciach ochrany a prírody - stanovisko - Okresná prokuratúra Levice

 • Posledná aktualizácia: 16.7.2019 11:04
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2019 0:00
Počet záznamov: 350814 - stránka 5/17541