Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 353755 - stránka 5/17688

Vyjadrenie k PD "Výstavba nového úseku chodníka Kalnická cesta, Levice" - Mesto Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:24
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Parná plynová kotolňa - kotol K6, Levice" - Spilatex, Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:24
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Kancelária baličov a kontrolórov, Levice" - Andritz Kufferath, Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:24
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, Plášťovce" - Obec Plášťovce

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:24
 • Dátum vytvorenia: 30.10.2019 0:00

Rozhodnutie - rozkaz o uloženie pokuty za priestupok na úseku ochrany vôd. (OU Levice,OSZP)

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:56
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2019 0:00

2019/002914 Stavba: Rodinný dom na p. č. 849 v k. ú. Valaliky - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:54
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2019 0:00

2019/002953 Stavba: Záhradná chatka na p. č. 363/11 a 363/12 v k. ú. Ruskov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:44
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2019 0:00

2019/002680 Stavba: Rodinný dom na p. č. 331/8 v k. ú. Čečejovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:39
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2019 0:00

2019/002511 Stavba: Rodinný dom na p. č. 1408/34 v k. ú. Trstené pri Hornáde - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:33
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2019 0:00

2019/002681 Stavba: Rodinný dom na p. č. 331/7 v k. ú. Čečejovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:31
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu - azbest - LUKYSTAV, s.r.o., Dolná Streda

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:30
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2019 0:00

2019/002915 Stavba: Obnova potrubného rozvodu vody v k. ú. Háj - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:29
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2019 0:00

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov po území okresu Galanta - predĺženie platnosti - INSA, s.r.o., Sereď

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:27
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2019 0:00

2019/002679 Stavba: Rodinný dom a garáž na p. č. 647 v k. ú. Rudník - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:26
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Čierny Brod

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:22
 • Dátum vytvorenia: 14.11.2019 0:00

2019/002512 Stavba: IBV Kysak - za kostolom - Vodovod, p. č. 290/4, 1, v k. ú. Kysak - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:09
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2019 0:00

2019/001541 Stavba: Rodinný dom na parcele č. 205/11 v k. ú. Chrastné - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 10:07
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Rozšírenie skladových priestorov spoločnosti ROEZ, Levice" - ROEZ Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 9:47
 • Dátum vytvorenia: 3.10.2019 0:00
Počet záznamov: 353755 - stránka 5/17688