Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 335897 - stránka 5/16795

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:25
 • Dátum vytvorenia: 14.2.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Mení súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 3.2.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:20
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:18
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2017 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 43 965 00917/5949-25593/Vaľ-REFIL s.r.o., Tomášikova 2479/67, 58 01 Poprad

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:16
 • Dátum vytvorenia: 14.8.2017 0:00

Vyjadrenie: "Rodinný dom" OU-PB-OSZP-2017/011836/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 9:57
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Skvalitnenie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia" OU-PB-OSZP-2017/011770/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 9:51
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Horný Lieskov - Sedlište - rozšírenie NN siete" OU-PB-OSZP-2017/011734/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 9:47
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Rekreačná chalupa Záskalie - prestavba hospodárskej budovy" OU-PB-OSZP-2017/011631/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 9:38
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Rodinný dom" OU-PB-OSZP-2017/011328/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 9:30
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396501417/7182-3209/Pil- Obec Iliašovce, 053 11 Iliaškovce 231

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 9:22
 • Dátum vytvorenia: 16.10.2017 0:00

Vyjadrenie: "Rodinný dom - novostavba" OU-PB-OSZP-2017/011232/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 8:42
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Výrobná hala UNITECH Považská Bystrica - dostavba areálu" OU-PB-OSZP-2017/011231/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 8:40
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Oplotenie na pozemku KN - C parc. č. 2210/11 v k. ú. Udiča" OU-PB-OSZP-2017/011230/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 8:08
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Stavba vodovod v obci Brvnište" OU-PB-OSZP-2017/011161/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 8:03
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00
Počet záznamov: 335897 - stránka 5/16795