Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 333242 - stránka 5/16663

2017/009798 Stavba: "Rodinný dom" na pozemku p.č. 941/23 v k. ú. Svinica - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:35
 • Dátum vytvorenia: 19.7.2017 0:00

2017/009846 Stavba: "Rodinný dom" na pozemkoch p.č. 3220/211 v k. ú. Rozhanovce - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:33
 • Dátum vytvorenia: 18.7.2017 0:00

Žiadosť o registráciu - ,, Potvrdenie registrácie na činnosť zberu odpadov a preprava odpadov"

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:02
 • Dátum vytvorenia: 23.3.2017 0:00

2017/009842 Stavba: "Rodinný dom" na pozemku p.č. 341/114 v k. ú. Vajkovce - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:28
 • Dátum vytvorenia: 19.7.2017 0:00

Žiadosť o registráciu - ,, Potvrdenie registrácie na činnosť zberu odpadu a preprava odpadov"

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:39
 • Dátum vytvorenia: 4.1.2017 0:00

2017/009814 Stavba: "Novostavba rodinného domu" na pozemku p.č. 274/5 v k. ú. Perín - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:21
 • Dátum vytvorenia: 19.7.2017 0:00

2017/ 009756 Stavba: "Novostavba rodinného domu" na pozemku p.č. 168 v k. ú. Svinica - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:19
 • Dátum vytvorenia: 19.7.2017 0:00

Žiadosť o vyjadrenie - ,,BÝVANIE ŠURIANKY - PERKOVCE"

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:39
 • Dátum vytvorenia: 16.6.2017 0:00

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Rodinný dom "

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 9:44
 • Dátum vytvorenia: 14.11.2017 0:00

Vyjadrenie OH - Rekonštrukcia RD, Dolné Saliby

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 9:07
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2017 0:00

Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd - Mgr. M. Korček, Jur nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 8:19
 • Dátum vytvorenia: 10.10.2017 0:00

Rozhodnutie o povolení na užívanie vodnej stavby - Malá domová ČOV, Rybník - Ing. J. Bajan, Nová Dedina

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 8:19
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2017 0:00
Počet záznamov: 333242 - stránka 5/16663