Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 345571 - stránka 5/17279

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k PD ELPROTECH Trebišov

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:42
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2018 0:00

2018/012088 Odstránenie stavby "Hospodárska budova"- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 14:01
 • Dátum vytvorenia: 11.9.2018 0:00

2018/011926 Stavba "Haniska - Trafostanica a VN prípojka" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 13:59
 • Dátum vytvorenia: 6.9.2018 0:00

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k PD Obec Streda nad Borogom

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:42
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2018 0:00

2018/011843 Stavba "Rozšírenie výrobnej haly Magneti Marelli PWT" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 13:57
 • Dátum vytvorenia: 5.9.2018 0:00

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k PD HB - Hladký Mikuláš Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:42
 • Dátum vytvorenia: 6.11.2018 0:00

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k PD HB - LaserCut Strážne

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:41
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2018 0:00

2018/011773 Stavba "Prístavba RD a garáž" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 13:55
 • Dátum vytvorenia: 4.9.2018 0:00

Schválenie postupu výpočtu množstva emisií pre Trebišovská energetická

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:41
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2018 0:00

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k PD NOXWEL Sečovce

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:41
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2018 0:00

Súhlas z hľadiska ochrany ovzdušia k PD Orehovszki Kráľ. Chlmec

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:41
 • Dátum vytvorenia: 5.11.2018 0:00

2018/012444 Stavba "2x11 b. j. nájomné byty, TV - blok A - Trstené pri Hornáde" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 13:47
 • Dátum vytvorenia: 18.9.2018 0:00

2018/012491 Stavba "Úprava bezbariérového vstupu, úprava priestorov MŠ a sklad hračiek" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 13:42
 • Dátum vytvorenia: 18.9.2018 0:00
Počet záznamov: 345571 - stránka 5/17279