Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 371977 - stránka 5/18599

Vinárstvo TOKAJ DEMIAN

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:25
 • Dátum vytvorenia: 7.10.2022 0:00

Veľká Krčava - obnova mokrade

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:20
 • Dátum vytvorenia: 31.10.2022 0:00

Žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:18
 • Dátum vytvorenia: 17.10.2022 0:00

Žiadosť o určenie obce na vydanie súhlasu na výrub drevín

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:16
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2022 0:00

Výrub náletových drevín

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:14
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2022 0:00

Žiadosť o určenie príslušnosti na výrub dreviny

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:12
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2022 0:00

Žiadosť o stanovisko, životné prostredie

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:10
 • Dátum vytvorenia: 7.10.2022 0:00

Žiadosť o určenie príslušnosti obce pri rozhodovaní o výrube

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:05
 • Dátum vytvorenia: 11.10.2022 0:00

Návrh - zmien a doplnkov č. 5 ÚPN obce Zemplínska Nová Ves

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 12:03
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2022 0:00

Zefektívnenie a inovácia výrobného procesu firmy Ladislav Skalina - VINOHRAD DAMASKUS

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 11:59
 • Dátum vytvorenia: 17.10.2022 0:00

Úradný list

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 11:56
 • Dátum vytvorenia: 17.10.2022 0:00

Sociálno-prevádzková budova ŠR

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 11:52
 • Dátum vytvorenia: 10.10.2022 0:00

FVE Ladmovce

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 11:50
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2022 0:00

Akcia - Trebišov - Oriešky - rozšírenie NN vedenia

 • Posledná aktualizácia: 2.12.2022 11:48
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2022 0:00
Počet záznamov: 371977 - stránka 5/18599