Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 361182 - stránka 5/18060

2020/009443 Stavba: Rozšírenie NN distribučnej sústavy na pozemkoch v k. ú. Nižná Hutka - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 11:54
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

HVN prípojka a OST pre polyfunkčný dom Kyjevská, Levice - stanovisko - Veolia Energia Levice, Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 13:32
 • Dátum vytvorenia: 24.7.2020 0:00

2020/009442 Sokoľany - Obecná kanalizácia a ČOV v k. ú. Sokoľany - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 11:47
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Novostavba RD, Preseľany nad Ipľom - stanovisko - Ľ. Kútnik, Preseľany nad Ipľom

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 13:32
 • Dátum vytvorenia: 24.7.2020 0:00

Rodinný dom, Nový Tekov - stanovisko -J. Majzlík, Nová Baňa

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 13:32
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2020 0:00

2020/009378 Odstránenie stavby - rodinného domu na pozemku p. č. 449/2 v k. ú. Malá Vieska - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 11:40
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2020 0:00

Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Dolná Seč - stanovisko - OÚ Levice, OSŽP

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 13:32
 • Dátum vytvorenia: 14.7.2020 0:00

Obytná zóna Púpava, Jur nad Hronom - stanovisko - Tvoj Sen, Jur nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 13:32
 • Dátum vytvorenia: 17.7.2020 0:00

Rodinný dom, Hokovce - stanovisko - R. Psota, Hokovce

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 13:32
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2020 0:00

Zmena a doplnok k ÚP mesta Šahy č. 4 - stanovisko - OÚ Levice, OSŽP

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 13:32
 • Dátum vytvorenia: 22.7.2020 0:00

2020/009377 Stavba: Technická infraštruktúra pre IBV Nové Mokrance na pozemkoch v k. ú. Mokrance - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 11:31
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2020 0:00

Zmena exist. objektu prístavbou, Levice - S. Horková, Levice - vyjadrenie - Ing. R. Géci, Levice

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 11:31
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2020 0:00

Zmena RD na učebne, Levice - Mgr. D. Lokšová, Levice - stanovisko - Ing. M. Mituníková, Levice

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 11:31
 • Dátum vytvorenia: 22.7.2020 0:00
Počet záznamov: 361182 - stránka 5/18060