Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 343962 - stránka 5/17199

Vyjadrenie z hľadiska OH k stavbe "Rodinný dom, prístavba", pre Miroslav Kopčík

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:44
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2018 0:00

Vyjadrenie z hľadiska OH k stavbe "Multifunkčná hala", pre Michaela Pavelčáková

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:40
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2018 0:00

Vyjadrenie z hľadiska OH ku kolaudácii stavby "Rodinný dom", k.ú. Veľký Lipník, od Ján Sykoriak

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:34
 • Dátum vytvorenia: 18.6.2018 0:00

Vyjadrenie z hľadiska OH k stavbe "Zateplenie bytového domu, súp. č. 331", pre OSBD Stará Ľubovňa

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:27
 • Dátum vytvorenia: 8.6.2018 0:00

Vyjadrenie z hľadiska OH k stavbe "Prestavba a obnova rodinného domu č. 311", pre Mgr. Daniela Lizáková

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:20
 • Dátum vytvorenia: 13.6.2018 0:00

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - stanovisko - ARGUSS Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:07
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2018 0:00

Program odpadového hospodárstva obce Čata na roky 2016-2020 - oznámenie výsledku posúdenia - Obec Čata

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:07
 • Dátum vytvorenia: 15.8.2018 0:00

Program odpadového hospodárstva obce Šarovce na roky 2016-2020 - oznámenie výsledku posúdenia - Obec Šarovce

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:07
 • Dátum vytvorenia: 15.8.2018 0:00

Prevádzkovanie skládok v okrese Levice - Ministerstvo ŽP SR, Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:07
 • Dátum vytvorenia: 9.10.2018 0:00

Priestupkový spis - neoprávnené naloženie s odpadom, T. Drapák, M. Ludany - postúpenie - Obec Mýtne Ludany

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 8:07
 • Dátum vytvorenia: 25.9.2018 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Obec Veľké Ludince

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 7:38
 • Dátum vytvorenia: 3.10.2018 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - A. Bazsó, Slatina

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 7:38
 • Dátum vytvorenia: 8.10.2018 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - A. Bazsó, Slatina

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 7:38
 • Dátum vytvorenia: 8.10.2018 0:00

Program odpadového hospodárstva obce Malé Ludince - vyjadrenie - Obec Malé Ludince

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 7:38
 • Dátum vytvorenia: 5.10.2018 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Zmena exist. RD prístavbou, Levice" - Z. Puk, Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 7:38
 • Dátum vytvorenia: 3.10.2018 0:00

Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia materskej školy Horné Turovce" - Obec Horné Turovce

 • Posledná aktualizácia: 15.10.2018 7:38
 • Dátum vytvorenia: 8.10.2018 0:00

Vyjadrenie OH - Zníženie energetickej náročnosti budovy MO SZZP v Seredi

 • Posledná aktualizácia: 12.10.2018 14:23
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2018 0:00
Počet záznamov: 343962 - stránka 5/17199