Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355461 - stránka 5/17774

Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality chráneného živočícha - orliak morský - Lesy SR Banská Bystrica

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2019 0:00

Stanovenie DNA živočícha - Ministerstvo životného prostredia Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2019 0:00

Stanovenie DNA živočícha - Ministerstvo životného prostredia Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2019 0:00

Rozkaz o uložení sankcie za priestupok - N. Papp, Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 31.10.2019 0:00

Oznámenie o výrube drevín - Mochovce, Horný Ďur - vyjadrenie - RENAS Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2019 0:00

Výrub drevín v ochrannom pásme dráhy, Levice, Horná Seč, Šarovce - stanovisko - Železnice SR, Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 12.12.2019 0:00

Vyjadrenie k projektu "Rekonštrukcia detského ihriska, Hrkovce" - Obec Hrkovce

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:12
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2019 0:00

Vyjadrenie k projektu "Detské a fitness ihrisko, Dolné Semerovce" - Obec Dolné Semerovce

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:12
 • Dátum vytvorenia: 12.12.2019 0:00

Vyjadrenie k projektu "Rekonštrukcia chodníkov v obci Kubáňovo" - Obec Kubáňovo

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:12
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2019 0:00

Vyjadrenie k projektu "Vodozádržné opatrenia v obci Hronovce" - Obec Hronovce

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:12
 • Dátum vytvorenia: 19.12.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Obytný súbor Krížny vrch Levice" - AGROSTAV GROUP Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:12
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Administratívna budova AZ-KOVEX plus, Levice" - AZ-KOVEX plus, Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 9:12
 • Dátum vytvorenia: 19.12.2019 0:00
Počet záznamov: 355461 - stránka 5/17774