Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356998 - stránka 5/17850

Vyjadrenie k PD Rekonštrukcia skladu Veľaty pre: Thermostav s.r.o. Veľaty.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 4.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Slivnik, Kuzmice - Kanalizácia a ČOV pre: OU-TV-OSZP

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 4.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Vodovod Malé Ozorovce pre: Enviroline s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 4.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Vodovod Veľké Ozorovce pre: Enviroline s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 4.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Vodovod Zbehňov pre: Enviroline s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 4.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Vodovod Zemplínska Teplica pre: Enviroline s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 4.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Privodný vodovodný rad- Vodovod pre: Enviroline s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 4.3.2020 0:00

Súhlas na prevázkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov -zmena pre: KOV - NZPÚ s.r.o. Novosad.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 14.2.2020 0:00

Súhlas na prevázkovanie zariadenia na zber odpadov -zmena pre: KOV - NZPÚ s.r.o. Novosad.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 13.2.2020 0:00

Súhlas na prevázkovanie zariadenia na zber odpadov -zmena pre: KOV - NZPÚ s.r.o. Novosad.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 13.2.2020 0:00

Súhlas na prevázkovanie zariadenia na zhodnocovanier odpadov -zmena pre: KOV - NZPÚ s.r.o. Novosad.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 13.2.2020 0:00

Súhlas na prevázkovanie zariadenia na zber odpadov -zmena pre: KOV - NZPÚ s.r.o. Novosad.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:56
 • Dátum vytvorenia: 11.2.2020 0:00

Súhlas na prevázkovanie zariadenia na zber odpadov -zmena pre: Balogová Marcela Slovenské Nové Mesto

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:56
 • Dátum vytvorenia: 11.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Obnova bytového domu ul. SNP 2342 Trebišov pre: OSBD Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:56
 • Dátum vytvorenia: 6.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Poľnohospodársky areál WH Danubius -Leles-II. etapa pre: APRO s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:56
 • Dátum vytvorenia: 6.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Lipová alej - verejné osvetlenie Veľaty pre: APRO s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:56
 • Dátum vytvorenia: 6.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy - Pribeník pre: Obec Pribeník.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:56
 • Dátum vytvorenia: 11.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Zariadenie pre seniorov - Geriacentrum SZILBER pre: SZILBER s.r.o. Kráľovský Chlmec.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:56
 • Dátum vytvorenia: 13.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Rekonštrukcia strechy RD pre: L.Durbák Streda nad Bodrogom.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:56
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2020 0:00
Počet záznamov: 356998 - stránka 5/17850