Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 357844 - stránka 5/17893

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: Schur Flexibles Moneta s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2020 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: ASTANA s.r.o. Poprad

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 7.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - I/16 Tornaľa - most ev.č. 16-225

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:32
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2020 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby Rodinný dom pre: P. Perháč Brezina.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 22.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Zastrešenie bytového domu VI. Clementisa 1162/13, Revúca

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:24
 • Dátum vytvorenia: 24.6.2020 0:00

Vyjadrenie k PD TKD Dobrá, rekonštrukcia prevádzkovej budovy pre: SUDOP Košice.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 29.7.2020 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby Rodinný dom pre: K. Havrilová Kuzmice.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Zastrešenie bytového domu v Revúcej, T.Vansovej 1167/1 - E1

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:19
 • Dátum vytvorenia: 22.6.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Vidiecky dom Céder pre: E. Takáč Slovenské Nové Mesto.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 27.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Dodatočná montáž 7 ks lodžií, BD F. Kráľa 1107/3, Revúca

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:14
 • Dátum vytvorenia: 22.6.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Rekonštrukcia verejného osvetlenia - park Veľaty pre: APRO s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia športoviska obec Lubeník

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:09
 • Dátum vytvorenia: 11.6.2020 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby Budova ubytovacieho zariadenia pre: GVP s.r.o. Humenné.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 10.8.2020 0:00

Žiadosť o záväzné stanovisko k PD pre stavebné povolenie

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:03
 • Dátum vytvorenia: 11.6.2020 0:00

Vyjadrenie k PD INS_FTTH_TV_IBV_Gorkého pre: ELPROTECH s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 12.8.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Stavebné úpravy cesty II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA pre: KSK Košice.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 10.8.2020 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby Rodinný dom a hospodárska budova pre: B. Masliš Vojčice.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:22
 • Dátum vytvorenia: 12.8.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby - Búranie továrenského komína, kotolňa CK-1

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 9:53
 • Dátum vytvorenia: 3.6.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Zateplenie bytového domu

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 9:42
 • Dátum vytvorenia: 27.5.2020 0:00
Počet záznamov: 357844 - stránka 5/17893