Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366506 - stránka 4/18326

Vyjadrenie ku kolaudácií - Vojčice - kanalizácia pre: VVS a.s. Košice.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2021 0:00

Vyjadrenie k PD - Odstránenie stavieb pre: N. Mecgerová Trebišov

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2021 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: Agentúta Correct s.r.o. Bratislava.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 2.9.2021 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: Agentúta Correct s.r.o. Bratislava.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 2.9.2021 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: STAVBAN s.r.o. Leles.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 25.8.2021 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácií - Prístrešok na stavebný materiál pre: STAVCENTRUM s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 3.9.2021 0:00

Vyjadrenie k PD - Prestavba RD na obecný úrad pre: Obec Stanča

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 3.9.2021 0:00

Vyjadrenie k PD - Odstránenie stavby RD pre: L.Pastorová Sečovce.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 3.9.2021 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: J. Tóth - MIRATO Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 6.9.2021 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: J. Tóth - MIRATO Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 6.9.2021 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: J. Tóth - MIRATO Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 6.9.2021 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: RONAR s.r.o. Košice.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:58
 • Dátum vytvorenia: 19.8.2021 0:00

Vyjadrenie k PD - Prístavba k AB pre: Agro-Somotor s.r.o. Svätá Mária.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:57
 • Dátum vytvorenia: 7.9.2021 0:00

Registrácia pre: VVS a.s. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:57
 • Dátum vytvorenia: 8.9.2021 0:00

Vyjadrenie k PD - Odstránenie stavieb pre: AGROREÁL a.s. Streda nad Bodrogom.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:57
 • Dátum vytvorenia: 9.9.2021 0:00

Vyjadrenie k PD - Odstránenie RD č.817 K.Chlmec pre: Ing. Štefan Hušek K.Chmec.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:57
 • Dátum vytvorenia: 9.9.2021 0:00

Vyjadrenie k PD - Výmena strechy a prístavba k RD pre: J. Siposová K.Chlmec.

 • Posledná aktualizácia: 7.10.2021 12:57
 • Dátum vytvorenia: 14.9.2021 0:00

Zmena existujúceho rodinného domu prístavbou - záväzné stanovisko - Mýtne Ludany (Roderik Baltazár)

 • Posledná aktualizácia: 6.10.2021 12:33
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2021 0:00

Zmena stavby pred jej dokončením - záväzné stanovisko - Rybník (Roland Géci)

 • Posledná aktualizácia: 6.10.2021 12:25
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2021 0:00
Počet záznamov: 366506 - stránka 4/18326