Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356998 - stránka 4/17850

Súhlas na prevázkovanie zariadenia na zber odpadov -zmena pre: KOV - NZPÚ s.r.o. Novosad.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 11.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Plán udržateľnľj mobility KSK pre: OU-TV-OSZP

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 12.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Stavba ŽST ČNT. Skladovacie plochy- Stred pre: SUDOP Košice.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 19.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Novostavba Kotolne pre: IVIM s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 19.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Poľnohospodársky areál WH Danubius -Leles-II. etapa pre: APRO s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD K.Ch. ul.Záhradná, Hlboká, Boľská úprava NN a DP pre: VSD Košice.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 27.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Odstránenie RD v obci Veľké ozorovce pre: Ing. Halás Košice.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 27.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Kanalizácia Z.Teplica - Cintorínska ulica pre: AQUART Valaliky.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 27.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Významná obnova BD Ibrányiho 3,5, K. Ch. pre: Spoločenstvo Západ K.Ch.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 27.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Prepojenie vlečkovej koľají pre: Tatravagónka Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 28.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Hala, Skladná č.2 pre: patrikpanda s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 28.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Oporný a vytyčovací bod O2 Slovákia pre: BK-Tel Košice.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 28.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD ČNT - Košice, PZSv km 27,013 pre: BETAMONT s.r.o. Zvolen.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 28.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Samoobslužná autoumyváreň JW Trebišov pre: Ceving s.r.o. Kočice.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 2.3.2020 0:00

Registrácia pre: ELPROTECH s.r.o. Trebišov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 2.3.2020 0:00

Stanoviskok zámeru navrhovanej činnosti: "Möbelix Rimavská Sobota

 • Posledná aktualizácia: 2.7.2020 11:45
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2020 0:00

Stavebné povolenie: CAKOV - rozvod vody

 • Posledná aktualizácia: 2.7.2020 11:41
 • Dátum vytvorenia: 28.5.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Odstránenie stavby pre: AGROREÁL a.s. Streda nad Bodrogom.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 3.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD FTTH TV IBV SEver Hriadky pre: NEVITEL a.s. Dunajská Streda.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 3.3.2020 0:00
Počet záznamov: 356998 - stránka 4/17850