Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 348179 - stránka 4/17409

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - ASTANA Poprad

 • Posledná aktualizácia: 11.4.2019 7:44
 • Dátum vytvorenia: 6.2.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - ASTANA Poprad

 • Posledná aktualizácia: 11.4.2019 7:44
 • Dátum vytvorenia: 11.2.2019 0:00

Potvrdenie o registrácii - Ľubomír Kliment ROSET, Hontianske Trsťany

 • Posledná aktualizácia: 11.4.2019 7:44
 • Dátum vytvorenia: 28.2.2019 0:00

Potvrdenie o registrácii - LE Recycling, Šahy

 • Posledná aktualizácia: 11.4.2019 7:43
 • Dátum vytvorenia: 22.3.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia obchodného domu, Šahy" - ELITHAUS, Šahy

 • Posledná aktualizácia: 11.4.2019 7:43
 • Dátum vytvorenia: 15.3.2019 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 449250061/3833-11270/2018/Haj-BUKÓZA ENERGO a.s., Hencovská 2073, Hencovce

 • Posledná aktualizácia: 10.4.2019 16:08
 • Dátum vytvorenia: 15.5.2018 0:00
Počet záznamov: 348179 - stránka 4/17409