Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 371977 - stránka 4/18599

Vyjadrenie: "Považská Bystrica - prístavba výrobnej haly a prepojovacieho prístrešku" OU-PB-OSZP-2022/014837

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:42
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "Účelová komunikácia p.č. 394/1 v obci Šebešťanová" OU-PB-OSZP-2022/014590

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:23
 • Dátum vytvorenia: 7.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "Rozšírenie verejného vodovodu" OU-PB-OSZP-2022/014583

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:16
 • Dátum vytvorenia: 7.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "Predaný sklad a showroom - prístavba ku hale súp. č. 329" OU-PB-OSZP-2022/014328

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:10
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "Sverepec IBV rodinných domov - Lúčky" OU-PB-OSZP-2022/014147

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:05
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2022 0:00

Súhlas: "SO 01 - VN vedenie SO 02- Nová trafostanica, PS 01 - Technológia TS" OU-PB-OSZP-2022/014073

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:02
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2022 0:00
Počet záznamov: 371977 - stránka 4/18599