Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 330308 - stránka 4/16516

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,Novostavba rodinného domu Lehocká"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 8:16
 • Dátum vytvorenia: 7.6.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,Prestavba a prístavba rodinného domu"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 8:09
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - ARGUSS Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:53
 • Dátum vytvorenia: 27.6.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - ARGUSS Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:49
 • Dátum vytvorenia: 28.7.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu - Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:43
 • Dátum vytvorenia: 28.7.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu - Medirex, Pezinok

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:41
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO - Poľnohospodárske družstvo Bátovce

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:41
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - M. Petrík, Dedinka

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:41
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu - ARRI, Okoč

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:41
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2017 0:00

Rozhodnutie o zmene vo veci udelenia súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu - ENSECO, Nitra

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:41
 • Dátum vytvorenia: 26.6.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu - A. Bazsó, Slatina

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:41
 • Dátum vytvorenia: 8.6.2017 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu - MAEN SK, Trenčín

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:41
 • Dátum vytvorenia: 1.8.2017 0:00

Rozhodnutie o zmene vo veci udelenia súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - ZF Slovakia, Trnava

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 7:40
 • Dátum vytvorenia: 26.7.2017 0:00
Počet záznamov: 330308 - stránka 4/16516