Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 333242 - stránka 4/16663

2017/009328 Stavba: "Chata" na pozemku p. č. 1247/107 v k. ú. Valaliky - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:19
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2017 0:00

2017/009259 Stavba: "Rodinný dom Chrastné" na pozemkoch p.č. 113/10 a 337/6 v k. ú. Chrastné-vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:11
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2017 0:00

Žiadosť o registráciu - ,,Potvrdenie registrácie na činnosť zberu odpadov a preprava odpadov"

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:25
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2017 0:00

2017/009348 Stavba: "Rodinný dom" na pozemku p.č. 224/48 v k. ú. Nižná Kamenica - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:05
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2017 0:00

2017/009342 Stavba: "Rodinný dom" na pozemku p.č. 738/36 v k. ú. Šemša - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:03
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2017 0:00

Žiadosť o registráciu - ,,Potvrdenie registrácie na činnosť zberu odpadov a preprava odpadov"

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:08
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2017 0:00

2017/009421 Stavba: "Novostavba rodinného domu" na pozemku p.č. 479/88 v k. ú. Vajkovce - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:57
 • Dátum vytvorenia: 12.7.2017 0:00

2017/009422 Stavba: "Kaviareň, cukráreň" na pozemku p.č. 94/43 v k. ú. Ďurďošík - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:55
 • Dátum vytvorenia: 12.7.2017 0:00

2017/009507 Stavba: "Rodinný dom" na pozemku p.č. 336/2 v k. ú. Nižná Kamenica - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:50
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2017 0:00

2017/009546 Stavba: "Rodinný dom" na pozemku p.č. 565/4 v k. ú. Kráľovce - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:48
 • Dátum vytvorenia: 14.7.2017 0:00

2017/009634 Stavba: "Rodinný dom- prístavba" na pozemkoch p.č. 518 a 519 v k. ú. Malá Ida - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:43
 • Dátum vytvorenia: 17.7.2017 0:00

2017/009633 Stavba: "Rodinný dom" na pozemku p.č. 130/140 v k. ú. Ďurďošík - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 10:40
 • Dátum vytvorenia: 17.7.2017 0:00

Žiadosť o registráciu - ,, Potvrdenie registrácie na činnosť zberu odpadov a preprava odpadov"

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:02
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2017 0:00
Počet záznamov: 333242 - stránka 4/16663