Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 353755 - stránka 4/17688

2019/003851 Stavba: HDPE rúry Košický kraj a úsek SO 01 prípojka HDPE Košický kraj - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:50
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2019 0:00

2019/003611 Stavba: Rodinný dom s garážou na p. č. 1226/25 a 1226/26 v k. ú. Beniakovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:46
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2019 0:00

2019/003557 Stavba: Rodinný dom A3 na p. č. 314/18 v k. ú. Bukovec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:42
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2019 0:00

2019/003556 Stavba: Rodinný dom A4 na p. č. 314/19 v k. ú. Bukovec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:40
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2019 0:00

2019/003555 Stavba: Rodinný dom A5 na p. č. 314/20 v k. ú. Bukovec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:33
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2019 0:00

2019/003554 Stavba: Rodinný dom A6 na p. č. 314/21 v k. ú. Bukovec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:32
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2019 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Čerpacia stanica pohonných látok OLIVA" - OLIVA GROUP Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:15
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2019 0:00

2019/003553 Stavba: Rodinný dom A7 na p. č. 314/22 v k. ú. Bukovec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:29
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2019 0:00

2019/003552 Stavba: Rodinný dom A8 na p. č. 314/23 v k. ú. Bukovec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:27
 • Dátum vytvorenia: 20.2.2019 0:00

2019/003211 Stavba: Rodinný dom na p. č. 321/11 v k. ú. Gyňov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:25
 • Dátum vytvorenia: 14.2.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "VS Veľké Kozmálovce, kazety na dočasnú skládku sedimentov" - SVP Banská Bystrica

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:24
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia systému potravinového chladenia HM Tesco Levice" - Juraj Hapl - RK Hapl, Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:24
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2019 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Nový Tekov - skládka odpadov" - Tekovská ekologická, Nový Tekov

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:24
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2019 0:00

2019/003212 Stavba: INS FTTH KS Budimír v k. ú. Budimír - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:11
 • Dátum vytvorenia: 7.2.2019 0:00

2019/003285 Stavba: Rodinný dom na p. č. 743/15 v k. ú. Sokoľ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 11:08
 • Dátum vytvorenia: 14.2.2019 0:00
Počet záznamov: 353755 - stránka 4/17688