Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 337802 - stránka 4/16891

Prístavba základnej školy- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 7:48
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2017 0:00

Objekt pre telovýchovu a šport- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 7:44
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2017 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie- podľa zákona č. 24/2006 - Nákup inovatívneho zariadenia

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:35
 • Dátum vytvorenia: 19.3.2018 0:00

Oznámenie výrubu drevín a krovitého porastu - stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 14:01
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2017 0:00

Oznámenie výrubu drevín a krovitého porastu - stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:59
 • Dátum vytvorenia: 7.12.2017 0:00

Zníženie energetickej náročnosti budovy kult. domu- Dargov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:57
 • Dátum vytvorenia: 14.11.2017 0:00

Zavádzenie inovácií a rast spoločnosti EXPA PRINT s.r.o. - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:55
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2017 0:00

Oznámenie výrubu drevín a krovitého porastu - stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:51
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2017 0:00

Napojenie objektov Polície, Obvodného úradu, Katastra na systém CZT - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:49
 • Dátum vytvorenia: 6.11.2017 0:00

Územný plán obce Poľany-zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu- stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2018 13:46
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2017 0:00
Počet záznamov: 337802 - stránka 4/16891