Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350814 - stránka 4/17541

Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber - DOPAMIJA, s.r.o., Prievidza - OU-PD-OSZP-2019/007064

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 13:59
 • Dátum vytvorenia: 14.3.2019 0:00

Zmena stavby pred jej dokončením predĺženie lehoty na dokončenie stavby: ČOV (30 b.j. Radnovce)

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 11:09
 • Dátum vytvorenia: 22.5.2019 0:00

Zmena stavby pred jej dokončením predĺženie lehoty na dokončenie stavby: STDŇA (30 b.j. Radnovce)

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 11:02
 • Dátum vytvorenia: 22.5.2019 0:00

Zmena stavby pred jej dokončením predĺženie lehoty na dokončenie stavby Studňa (12 b.j. Cakov)Cakov)

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 11:00
 • Dátum vytvorenia: 22.5.2019 0:00

Zmena stavby pred jej dokončením predĺženie lehoty na dokončenie stavby ČOV (12 b.j. Cakov)Cakov)

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:58
 • Dátum vytvorenia: 22.5.2019 0:00

Stavebné povolenie: Vŕtaná studňa S-1 Abovce a prípojka vody (Prestavba colnice na polyfunkčnú budovu)

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:51
 • Dátum vytvorenia: 5.6.2019 0:00

Kolaudačné rozhodnutie: Bátka - rozvod vody (III.etapa výstavby verejného vodovodu)

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:48
 • Dátum vytvorenia: 27.3.2018 0:00

Povolenie na osobitné užívanie vôd :v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:44
 • Dátum vytvorenia: 3.6.2019 0:00

Povolenie na osobitné užívanie vôd :v zmysle § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:41
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2019 0:00

stanovisko k zámeru podľa zákona č.24/2006 Z.z.

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:38
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2019 0:00

stanovisko k zámeru podľa zákona č.24/2006 Z.z.

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:35
 • Dátum vytvorenia: 27.5.2019 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:32
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2019 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:30
 • Dátum vytvorenia: 8.6.2019 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:28
 • Dátum vytvorenia: 1.7.2019 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 10:24
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2019 0:00
Počet záznamov: 350814 - stránka 4/17541