Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 4/17815

Vyjadrenie v zmysle § 28 ods.1 vodného zákona :"INS_FTTH_RS_Sobotka"

 • Posledná aktualizácia: 26.3.2020 8:10
 • Dátum vytvorenia: 24.3.2020 0:00

Stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti: Vinárstvo LAJOSH Čaka (Okresný úrad Levice, OSZP-EIA)

 • Posledná aktualizácia: 25.3.2020 13:47
 • Dátum vytvorenia: 25.3.2020 0:00

Vyjadrenie k PD stavby: Sušiareň poľnohospodárskych komodít Lontov. (Bevatron s.r.o., Nové Zámky)

 • Posledná aktualizácia: 25.3.2020 9:17
 • Dátum vytvorenia: 25.3.2020 0:00

Rozhodnutie - súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu

 • Posledná aktualizácia: 23.3.2020 10:00
 • Dátum vytvorenia: 17.2.2020 0:00

Rozhodnutie č. 4583-19555/37/2019/Faš/370250406/Z7-Skp, DUSLO a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 17:21
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2019 0:00

Rozhodnutie č. 9154-18228/37/2019/Faš/370212306/Z8, DUSLO a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 17:13
 • Dátum vytvorenia: 1.7.2019 0:00

Rozhodnutie č. 2982-44163/37/2018/Faš/370212306/Z7, DUSLO a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 17:09
 • Dátum vytvorenia: 25.3.2019 0:00

Rozhodnutie č. 7599/37/2019-31830/2019/370250104/Z10, Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:57
 • Dátum vytvorenia: 12.9.2019 0:00

Rozhodnutie č. 5363-19170/37/2019/Sob/370250104/Z9, Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:53
 • Dátum vytvorenia: 3.6.2019 0:00

Rozhodnutie č. 8283-7264/37/2019/Sob/370250104/Z8, Istrochem Reality a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:51
 • Dátum vytvorenia: 11.3.2019 0:00

Rozhodnutie č.9760-5632/37/2019/Sob/375610108/Z2, POLAG s.r.o., Nobelova 34, 832 40 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:42
 • Dátum vytvorenia: 28.2.2019 0:00

Rozhodnutie č.9716-9282/37/2019/Vlt/373250107/KR-Z1, Istermeat, a.s., Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:36
 • Dátum vytvorenia: 21.3.2019 0:00

Rozhodnutie č.6536/37/2019/Skr-26486/2019/370800105/KR-Z13, RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:33
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2019 0:00

Rozhodnutie č.9283-10952/37/2019/Skr/370800105/Z15-SP, RAJO, a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:30
 • Dátum vytvorenia: 22.3.2019 0:00

Rozhodnutie č.5317/37/2019/Vlt-26276/2019/373250107/Z7, Istermeat, a.s., Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:18
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2019 0:00

Rozhodnutie č.9717-4788/37/2019/Vlt/373250107/KR-Z2, Istermeat, a.s., Povodská 14, 929 01 Dunajská Streda

 • Posledná aktualizácia: 22.3.2020 16:15
 • Dátum vytvorenia: 8.2.2019 0:00

Vyjadrenie k PD stavby: TNS Kozárovce - Komplexná rekonštrukcia rozvodne 110 kV. (Mesto Levice)

 • Posledná aktualizácia: 18.3.2020 12:45
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2020 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 4/17815