Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 335897 - stránka 4/16795

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:05
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:03
 • Dátum vytvorenia: 4.7.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:02
 • Dátum vytvorenia: 28.6.2017 0:00

Vyjadrenie: "Zmena druhu pozemku" OU-PB-OSZP-2017/012084/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:58
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "9337 - Ďurďové: zahustenie TS, Ďurďové 2" OU-PB-OSZP-2017/012056/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:55
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:51
 • Dátum vytvorenia: 31.5.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:49
 • Dátum vytvorenia: 16.5.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:47
 • Dátum vytvorenia: 12.5.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Zmena súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:46
 • Dátum vytvorenia: 2.5.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:44
 • Dátum vytvorenia: 27.4.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:38
 • Dátum vytvorenia: 18.4.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:36
 • Dátum vytvorenia: 13.4.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:35
 • Dátum vytvorenia: 18.4.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:33
 • Dátum vytvorenia: 18.4.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:32
 • Dátum vytvorenia: 16.2.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:30
 • Dátum vytvorenia: 17.2.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi žiadateľovi, zdžiteľovi odpadu"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 10:28
 • Dátum vytvorenia: 14.2.2017 0:00
Počet záznamov: 335897 - stránka 4/16795