Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 357844 - stránka 4/17893

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Chodník popri ceste II/532

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 11:23
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Prestavba RD pre: Z. Guzi Veľký Kamenec.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD INS_FTTH_TV_MINY-01_Luhyňa pre: ELPROTECH s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova bytového domu Mierová 50, Revúca

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 11:18
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2020 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby Letná kuchyňa pre: T. Takács Streda nad Bodrogom.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Maloobchodná predajňa potravín Leles pre: GVP s.r.o. Humenné

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD INS_FTTH_TV_MINY-01_Lastovce pre: Telekomunik s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD INS_FTTH_TV_MINY-01_Veľaty pre: Telekomunik s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Stredisko nákupu a sušenia obilia - Somotor pre: Agro-Somotór s.r.o. Svätá Mária.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD V305 - Biel - úprava VNP pre TS 3 pre: EL PRO KAN Vranov nad Topľou.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 17.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Obnova bytového domu I.Krasku č. 1116, 1117, Revúca

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 11:12
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2020 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácií ul. Dobranská - rozšírenie vodovodu pre: VVS a.s. Košice.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 17.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Prístavba výrobnej haly pre: T. Gaľová Košice

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 20.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Zateplenie bytového domu Generála Viesta 1100 Revúca

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:50
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Výmena prestrešenia RD pre: F. Hajdók Svätuše.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Zateplenie bytového domu Generála Viesta 1104/5 Revúca

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:47
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD ČNT ŠRT, rekonštrukcia koľají č.602š, 603š a výhybiek týchto koľají pre: SUDOP Košice.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - INS FTTH RA REVU 00 FTTH 3,5,6,7

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 10:42
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Bytový dom GREENSIDE VI. Trebišov pre: GREEN SIDE SK s.r.o. Michalovce.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2020 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: ASTANA s.r.o. Poprad

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2020 0:00
Počet záznamov: 357844 - stránka 4/17893