Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 355461 - stránka 4/17774

Žiadosť o vyjadrenie-Búranie továrenského komínu, kotolňa Revúca

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 11:22
 • Dátum vytvorenia: 11.12.2019 0:00

Prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia- Správa

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 11:20
 • Dátum vytvorenia: 11.6.2019 0:00

Žiadosť o vyjadrenie-Novostavba rodinného domu

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 11:11
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2018 0:00

Žiadosť o vyjadrenie-Modernizácia závlahového detailu- širokozáberové lineárne zavlažovače

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 11:06
 • Dátum vytvorenia: 19.12.2018 0:00

Žiadosť o vyjadrenie-Cyklotrasa v meste Tornaľa-I.etapa

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 11:03
 • Dátum vytvorenia: 15.3.2018 0:00

Rozhodnutie č.5782-19192/37/2019/Sob/371030205/Z6, VUKI a.s. , Továrenská 14, 815 71 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 11:01
 • Dátum vytvorenia: 26.7.2019 0:00

Žiadosť o vyjadrenie-INS_FTTH_RA_REVU-Revúca_ 1.mája

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 11:00
 • Dátum vytvorenia: 25.9.2017 0:00

Rozhodnutie č.4037-11805/37/2019/Sob/371030205/Z4-KR, VUKI a.s. , Továrenská 14, 815 71 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:59
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2019 0:00

Žiadosť o vyjadrenie- Lubeník úprava NN-TS2,TS5

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:56
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2019 0:00

Rozhodnutie č.6450-46030/37/2018/Sob/371030205/Z5, VUKI a.s. , Továrenská 14, 815 71 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:56
 • Dátum vytvorenia: 8.2.2019 0:00

Žiadosť o vyjadrenie- Hospodárska budova, Ratkovské Bystré

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:54
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2019 0:00

Rozhodnutie č.8385-43973/37/2018/Skr/370760105, SLOVKORD, akciová spoločnosť, Továrenská 532, 905 01 Senica

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:37
 • Dátum vytvorenia: 16.1.2019 0:00

Rozhodnutie č.5406-43971/37/2018/Skr/371720406, Technické sklo, a.s., Agátová 22, 844 03 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:33
 • Dátum vytvorenia: 16.1.2019 0:00

Rozhodnutie č.8523-5844/37/373630114/Z3, VPP servis, s.r.o., Svätojánska 8, 908 51 Holíč

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:18
 • Dátum vytvorenia: 15.2.2019 0:00

Rozhodnutie č.6572-40308/37/2018/Heg/370840106/Z44, CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:12
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2018 0:00

Rozhodnutie č.8485-1515/37/2019/Heg/370840106/Z47, CRH (Slovensko) a. s., 906 38 Rohožník

 • Posledná aktualizácia: 14.1.2020 10:10
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2019 0:00
Počet záznamov: 355461 - stránka 4/17774