Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 342117 - stránka 4/17106

2018/009038 Rodinný dom novostavba na pozemku parc. č. KN-C 1674/129 v k. ú. Košická Polianka - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:58
 • Dátum vytvorenia: 25.6.2018 0:00

2018/008961 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 18 v k. ú. Vajkovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:44
 • Dátum vytvorenia: 21.6.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom-rekonštrukcia a prístavba pre: Ing. Ján Staš Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:43
 • Dátum vytvorenia: 8.8.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia budovy ŠJ s Družinou Z.Teplica pre: APRO s.r.o. TV.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:40
 • Dátum vytvorenia: 6.8.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - SL.Nové Mesto ul. Cintorínska-úprava NN siete pre: EL PRO KAN Vranov nad Topľou.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:38
 • Dátum vytvorenia: 6.8.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - Zariadenie opatrovateľskej služby Kazimír pre: Zlatý život Michaľany.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:35
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - INS FTTH TV Trebišov Štefánika pre: VARES Banská Bystrica.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:32
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2018 0:00

2018/008789 Rodinný dom typ bungalov na pozemku parc. č. KN-C 1843/14 v k. ú. Čaňa - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:44
 • Dátum vytvorenia: 14.6.2018 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO pre: ŽSR Bratislava, železničné telekomunikácie BA.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:29
 • Dátum vytvorenia: 19.7.2018 0:00

Súhlas na vydanie PP zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre: Obec Zemplínska Nová Ves.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:25
 • Dátum vytvorenia: 16.6.2018 0:00

Vyjadrenie k PD kolaudácia - Obnova BD K.Chlmec. Ľ. Kossutha 583 pre: DAUNI-Správca Košice.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:21
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2018 0:00

Vyjadrenie k PD kolaudácia - Obnova BD Čierna nad Tisou Záhradná 191 pre: DAUNI-Správca Košice.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:19
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2018 0:00

2018/010609 Novostavba rodinného domu na pozemkoch parc. č. KN-C 743, 744/2 v k. ú. Čaňa- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:26
 • Dátum vytvorenia: 31.7.2018 0:00

2018/010783 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 409/1 v k. ú. Baška - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:27
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2018 0:00

2018/010225 Novostavba rodinného domu na pozemkoch parc. č. KN-C 303/2, 303/1 v k. ú. Byster- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:27
 • Dátum vytvorenia: 24.7.2018 0:00

Maloobchodná predajňa potravín

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 7:57
 • Dátum vytvorenia: 14.8.2018 0:00
Počet záznamov: 342117 - stránka 4/17106