Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 370208 - stránka 3/18511

Modernizácia živočíšnej výroby, Žemberovce, Hontianske Trsťany, Brhlovce - PD Žemberovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 8:02
 • Dátum vytvorenia: 10.6.2022 0:00

Rekonštrukcia domu smútku, Santovka - Obec Santovka - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 3.6.2022 0:00

Kamerový systém v obci Bajka - obec Bajka - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 9.5.2022 0:00

Triedený zber odpadov v obci Čaka - Obec Čaka - vyjadrenie (NATURA)

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 12.5.2022 0:00

Modernizácia spracovania srvátky, Levice - Levické mliekárne, Levice - vyjadrenie (NATURA)

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 29.4.2022 0:00

Modernizácia budovy kultúrneho domu v Hronovciach - Obec Hronovce - vyjadrenie (NATURA)

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 2.6.2022 0:00

Vybudovanie trhového miesta v obci Veľké Turovce - Obec Veľké Turovce - vyjadrenie (NATURA)

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 11.5.2022 0:00

Zberný dvor Tehla - Obec Tehla - vyjadrenie (NATURA)

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 10.5.2022 0:00

Výroba výrobku z ostatných odpadov v meste Šahy - Envirogo, Veľké Uherce - vyjadrenie (NATURA)

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 9.6.2022 0:00

Recyklácia ostatných odpadov v Šahách - MEZAN, Šahy - vyjadrenie (NATURA)

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:59
 • Dátum vytvorenia: 10.6.2022 0:00

Zmena druhu pozemku, k.ú. Levice - M. Bónová, Levice - záväzné stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:20
 • Dátum vytvorenia: 12.5.2022 0:00

Zmena druhu pozemku, k.ú. Levice - N. Miko, Levice - záväzné stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:20
 • Dátum vytvorenia: 6.5.2022 0:00

Zmena druhu pozemku, k.ú.Stredné Turovce - Mgr. M. Murínová, Šahy - záväzné stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:20
 • Dátum vytvorenia: 26.5.2022 0:00

Zmena druhu pozemku, k.ú. Mýtne Ludany - K. Straka, Levice - záväzné stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:20
 • Dátum vytvorenia: 6.5.2022 0:00

Zmena druhu pozemku, k.ú. Medvecké - J. Hindický, Medvecké - záväzné stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:20
 • Dátum vytvorenia: 9.6.2022 0:00

Zmena druhu pozemku, k.ú. Kozárovce - Mgr.X.Krajčiová, Kozárovce - záväzné stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:20
 • Dátum vytvorenia: 8.6.2022 0:00

Zmena druhu pozemku, k.ú. Horné Turovce - F. Balázs, Horné Turovce - záväzné stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:20
 • Dátum vytvorenia: 14.6.2022 0:00

Zmena druhu pozemku, k.ú. Tekovské Lužany - J. Zelenák, B. Bystrica - odpoveď

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2022 7:20
 • Dátum vytvorenia: 16.6.2022 0:00
Počet záznamov: 370208 - stránka 3/18511