Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368192 - stránka 3/18410

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012673, "Rodinný dom - novostavba"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:55
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012672, "Účelová komunikácia parc. č. 984, Horný Moštenec"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:54
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012527, "Prístupová komunikácia pre rodinné domy v k. ú. Podmanín"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:52
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012510, "GARÁŽ s. č. 1046"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:50
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012528, "Rodinný dom"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:45
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012980, "Považská Bystrica - SOŠ strojnícka - rekonštrukcia strechy - Pavilón B"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:41
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012685, "ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - NOVOSTAVBA"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:39
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012810, "Rodinný dom - novostavba"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:36
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012777, Stavebný objekt "SO 02 - Vjazd + Spevnené plochy"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:34
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012642, Stavebný objekt "SO 01 - Obchodno-administratívna budova"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:34
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012207, "Obnova bytového domu Nemocničná 990"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:24
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/011940, "Jednoúčelová TS a VN prípojka"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/011820, "Obnova bytového domu SNP 1477/127, Považská Bystrica"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:17
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012340, "Stavebné úpravy rodinného domu, Horná Mariková"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:16
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012284, "P1185 - POVAŽSKÁ BYSTRICA HLINY PRELOŽKA 2 x NNK p. č. 3328/196"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:14
 • Dátum vytvorenia: 9.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012287, "VÝSTAVBA IBV + TECHNICKÁ INFRAŚTRUKTÚRA - LOKALITA DLHÉ"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:12
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2021 0:00

vyjadrenie: OU-PB-OSZP-2021/012289, "Zmena účelu užívania stavby na výrobno-skladový areál"

 • Posledná aktualizácia: 26.1.2022 9:09
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2021 0:00
Počet záznamov: 368192 - stránka 3/18410