Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 333242 - stránka 3/16663

Vykonanie kontroly v prevádzke Axxence Slovakia s.r.o. v k.ú. Plavnica, pod č.s. OU-SL-OSZP-2017/008261

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 15:01
 • Dátum vytvorenia: 8.9.2017 0:00

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Prestavba rodinného domu "

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 13:30
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2017 0:00

Žiadosť o registráciu - ,,Potvrdenie registrácii na činnosť obchodník a sprostredkovateľ"

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:38
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2017 0:00

2017/009167 Stavba: "Rodinný dom- novostavba" na pozemku p.č. 762/6 v k. ú. Skároš - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:29
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2017 0:00

2017/009168 Stavba: "Rodinný dom - Tepličany" na pozemku p.č. 201 v k. ú. Tepličany - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:27
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2017 0:00

Žiadosť o registráciu - ,,Potvrdenie registrácii na činnosť obchodník a sprostredkovateľ"

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:34
 • Dátum vytvorenia: 18.9.2017 0:00

2017/009096 Stavba: "Rodinný dom" na pozemkoch p.č. 259/39 a 259/68 v k. ú. Vyšná Kamenica - vyjadrenie OH

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2017 11:24
 • Dátum vytvorenia: 4.7.2017 0:00
Počet záznamov: 333242 - stránka 3/16663