Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 347233 - stránka 3/17362

EXAL s.r.o., Komárno - súhlas na to, že látka sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 15:01
 • Dátum vytvorenia: 1.8.2018 0:00

DOPRAVEX kameňolomy s.r.o., Príbovce - súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 14:51
 • Dátum vytvorenia: 18.4.2018 0:00

Ing. Jozef Horniak VIALLE, Levice - súhlas na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 14:44
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2018 0:00

Roľnícke podielnícke družstvo Závada - súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 14:44
 • Dátum vytvorenia: 4.12.2018 0:00

ARGUSS s.r.o., Bratislava - súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 14:44
 • Dátum vytvorenia: 19.11.2018 0:00

Vyjadrenie OH - Rekonštrukcia objektu na bývanie, ambulancie, prístavba výťahu Sereď

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 14:31
 • Dátum vytvorenia: 15.2.2019 0:00

Revúca- úprava VN, TS, NN, DP- stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:57
 • Dátum vytvorenia: 13.2.2019 0:00

Nájomný bytový dom nižšieho štandartu- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:53
 • Dátum vytvorenia: 7.2.2019 0:00

Prístavba lodžií Bytového domu ul. V. Clementisa- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:49
 • Dátum vytvorenia: 5.2.2019 0:00

Stavebné konanie stavby ,,LC Hrdzavé, rekonštrukcia"- žiadosť

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:43
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2019 0:00

Zmena druhu pozemku- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:37
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2019 0:00

Analýza územia- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:30
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2019 0:00

Kompostáreň Veľký Horeš

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:29
 • Dátum vytvorenia: 18.2.2019 0:00

Lehota na rozhodnutie- predĺženie

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:12
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2019 0:00

Budovanie mokradí- Mokraď Rákoš- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 10:00
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2019 0:00
Počet záznamov: 347233 - stránka 3/17362