Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 3/17815

Rozhodnutie č. 8791/37/2019-41126/Faš/720120103/KR-Z8,SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 17:22
 • Dátum vytvorenia: 6.11.2019 0:00

Rozhodnutie č. 4029-15805/37/2019/Faš/720120103/Z8-Skp,SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 17:18
 • Dátum vytvorenia: 24.5.2019 0:00

Vyjadrenie k PD stavby: Nízkopodlažná zástavba RD a TI Hronské Kosihy. (CALCUS s.r.o., Levice)

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 13:14
 • Dátum vytvorenia: 1.4.2020 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396504719/9702-46666/Pil CMF Slovakia s.r.o., Gemerská 585, 049 51 Brzotín

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 9:31
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2019 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty 4396504519/9709-47327/Ruz Obec Vrbov

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 9:31
 • Dátum vytvorenia: 12.12.2019 0:00

Rozhodnutie - nedovolene uložený odpad - podľa § 15 zákona o odpadoch

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 15:05
 • Dátum vytvorenia: 23.3.2020 0:00

Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti § 97 ods.1 písm.n) zákona o odpadoch

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 15:02
 • Dátum vytvorenia: 24.3.2020 0:00

Súhlas na nakladanie s nebezpečných odpadov podľa § 97 ods.1 písm.f) zákona o odpadoch

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 15:02
 • Dátum vytvorenia: 20.3.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 14:52
 • Dátum vytvorenia: 13.3.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 14:50
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 14:48
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 14:45
 • Dátum vytvorenia: 30.3.2020 0:00

stanovisko podľa zákona č.24/2006 Z.z.

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 14:41
 • Dátum vytvorenia: 5.3.2020 0:00

vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 14:38
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2020 0:00

Povolenie na osobitné užívanie vôd : v zmysle § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona (PPGemer AV s.r.o.)

 • Posledná aktualizácia: 30.3.2020 9:45
 • Dátum vytvorenia: 10.3.2020 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 3/17815