Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 361182 - stránka 3/18060

2020/009782 Odstránenie stavby - rodinného domu na pozemku p. č. 181 v k. ú. Oľšovany - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 27.11.2020 10:31
 • Dátum vytvorenia: 14.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica Nábrežná Levice. (Mesto Levice)

 • Posledná aktualizácia: 27.11.2020 10:12
 • Dátum vytvorenia: 27.11.2020 0:00

2020/009758 Stavba: IBV Nová Polhora BALKA - Zriadenie VN, TS, NN na pozemkoch v k. ú. Nová Polhora - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 27.11.2020 9:51
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2020 0:00

2020/009750 Oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Vtáčkovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 27.11.2020 9:30
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2020 0:00

Malá vodná elektráreň 0,075 MW, Vyškovce nad Ipľom - stanovisko - OÚ Levice, OSŽP

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 14:13
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2020 0:00

Územný plán mesta Želiezovce, zmeny a doplnky č. 7 - stanovisko - Mesto Želiezovce

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 14:13
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Zmena objektu prestavbou na stanicu technickej kontroly, Šahy - stanovisko - JUHEKO TRADE, Levice

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 14:13
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2020 0:00

Zmena druhu pozemku, Čajkov - stanovisko - Ing. R. Hanusková, Detva

 • Posledná aktualizácia: 26.11.2020 14:13
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00
Počet záznamov: 361182 - stránka 3/18060