Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350814 - stránka 3/17541

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - HBP, a.s. - OU-PD-OSZP-2019/014080

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:46
 • Dátum vytvorenia: 3.6.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - HBP, a.s. - OU-PD-OSZP-2019/014082

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:45
 • Dátum vytvorenia: 5.6.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o. - OU-PD-OSZP-2019/013845

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:43
 • Dátum vytvorenia: 5.6.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - PROSERVIS Strážske, s.r.o. - OU-PD-OSZP-2019/013745

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:40
 • Dátum vytvorenia: 27.5.2019 0:00

Zmena súhlasu na prepravu NO - Marius Pedersen a.s. - OU-PD-OSZP-2019/014880

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:38
 • Dátum vytvorenia: 12.6.2019 0:00

Zmena súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - ŽSR, a.s. - OU-PD-OSZP-2019/007644

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:36
 • Dátum vytvorenia: 21.3.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - ENVICONSULT spol. s r.o., - OU-PD-OSZP-2019/009792

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:34
 • Dátum vytvorenia: 5.4.2019 0:00

Zmena súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - DETOX s.r.o. - OU-PD-OSZP-2019/008886

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:33
 • Dátum vytvorenia: 4.4.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - Agentúra Correct, s.r.o. - OU-PD-OSZP-2019/008478

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:32
 • Dátum vytvorenia: 1.4.2019 0:00

Zmena súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - DETOX s.r.o. - OU-PD-OSZP-2019/008884

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:30
 • Dátum vytvorenia: 2.4.2019 0:00

Súhlas na prepravu NO - Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL - OU-PD-OSZP-2019/009851

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:26
 • Dátum vytvorenia: 20.5.2019 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - PORFIX - pórobetón, a.s. - OU-PD-OSZP-2019/012068

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:25
 • Dátum vytvorenia: 10.5.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - YURA Corporation Slovakia, s.r.o. - OU-PD-OSZP-2019/009646

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:22
 • Dátum vytvorenia: 29.4.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov - HBP, a.s. - OU-PD-OSZP-2019/012904

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:20
 • Dátum vytvorenia: 14.5.2019 0:00

Súhlas na prepravu NO - Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL - OU-PD-OSZP-2019/009853

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:13
 • Dátum vytvorenia: 9.5.2019 0:00

Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - DE-S-PE, s.r.o. - OU-PD-OSZP-2019/008475

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:10
 • Dátum vytvorenia: 1.4.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu - KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. - OU-PD-OSZP-2019/009060

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:06
 • Dátum vytvorenia: 19.3.2019 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu - SaarGummi Slovakia s.r.o. - OU-PD-OSZP-2019/007365

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:03
 • Dátum vytvorenia: 14.3.2019 0:00

Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber - DOPAMIJA, s.r.o., Prievidza - OU-PD-OSZP-2019/007063

 • Posledná aktualizácia: 17.7.2019 14:01
 • Dátum vytvorenia: 14.3.2019 0:00
Počet záznamov: 350814 - stránka 3/17541