Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352163 - stránka 3/17609

2019/006568 Rodinný dom na pozemku parcela číslo KN-C 187/1 v k. ú. Byster - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:26
 • Dátum vytvorenia: 2.5.2019 0:00

Súhlas na nakldanie NO DILMUN Systém s.r.o, Tr.SNP LF UPJS

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:24
 • Dátum vytvorenia: 18.6.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO TEHO s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:22
 • Dátum vytvorenia: 18.6.2019 0:00

Zmena Súhlasu na zhromaždovanie NO ZOO Košice

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:20
 • Dátum vytvorenia: 29.5.2019 0:00

2019/006505 IBV Vyšná Rozhľadňa Ruskov na pozemkoch v k. ú. Ruskov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:18
 • Dátum vytvorenia: 30.4.2019 0:00

Zmena Súhlasu na prepravu NO KOSIT a.s.

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:18
 • Dátum vytvorenia: 12.7.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Novostavba bytového domu, Trstice

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:17
 • Dátum vytvorenia: 12.9.2019 0:00

Súhlas na využitie odpadov v domacnosti TWINSTAV s.r.o., Kostolianska

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:16
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2019 0:00

2019/006504 Rodinný dom na pozemku parcela číslo KN-C 118/2 v k. ú. Nová Polhora - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:07
 • Dátum vytvorenia: 23.4.2019 0:00

2019/006434 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 413/2 v k. ú. Vajkovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:01
 • Dátum vytvorenia: 23.4.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO Agentura Correct sr.o., LIDL SR Herlianska

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 9:56
 • Dátum vytvorenia: 11.6.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO ASTANA s.r.o.Kostolianska cesa

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 9:54
 • Dátum vytvorenia: 12.8.2019 0:00

2019/006295 Novostavba rodinný dom Bungalov na pozemku parc. č. KN-C 1059/6 v k. ú. Malá Ida - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 9:48
 • Dátum vytvorenia: 17.4.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO CLEANTRANS s.r.o., UVL a F Komenského

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 9:48
 • Dátum vytvorenia: 12.6.2019 0:00

Zmena Súhlasu na zhromaždovanie NO MEDICYT s..r.o., Magnezitárska

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 9:45
 • Dátum vytvorenia: 21.3.2019 0:00

2019/006294 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 777/222 v k. ú. Malá Ida - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 9:45
 • Dátum vytvorenia: 17.4.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO Camea Car Prešovská cesta

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 9:43
 • Dátum vytvorenia: 21.6.2019 0:00
Počet záznamov: 352163 - stránka 3/17609