Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 345571 - stránka 3/17279

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k PD Váhoprojekt Prešov

  • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:42
  • Dátum vytvorenia: 10.12.2018 0:00

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k strategickému dokumentu OÚ Trebišov

  • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:42
  • Dátum vytvorenia: 3.7.2018 0:00

Stanovisko z hľadiska ochrany ovzdušia k ÚPN Obec Boťany

  • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:42
  • Dátum vytvorenia: 5.12.2018 0:00

2018/010345 Súhlas na výrub 2ks lipy malolistej rastúcej na parcele č. KN-E 704/2 v k.ú. Ždaňa- rozhodnutie

  • Posledná aktualizácia: 12.12.2018 15:33
  • Dátum vytvorenia: 1.8.2018 0:00
Počet záznamov: 345571 - stránka 3/17279