Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 357844 - stránka 3/17893

Vyjadrenie k PD Výstavba MŠ v obci Hrčeľ pre: obec Hrčeľ.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:20
 • Dátum vytvorenia: 4.9.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Prestavba prevádzky LABA na polyfunkčný objekt pre: APRO s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:20
 • Dátum vytvorenia: 27.8.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Prestavba a zmena v užívaní RD pre: K. Szabó K. Chlmec.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:20
 • Dátum vytvorenia: 26.8.2020 0:00

Vyjadrenie k Zmeny a doplnky č.2 UPN Obce Leles pre: obec Leles

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:20
 • Dátum vytvorenia: 21.8.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Rekonštrukcia strechy a pístavba k RD pre: A. Belányiová Streda nad Bodrogom.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:20
 • Dátum vytvorenia: 21.8.2020 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby RD pre:Ľ. Hovanec Veľaty

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:20
 • Dátum vytvorenia: 20.8.2020 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: RONAR s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 20.7.2020 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO bez predchádzajúceho triedenia pre: Tatravagónka a.s. Poprad.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2020 0:00

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov -zmena pre: LUMIX TRADE s.r.o. Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2020 0:00

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - zberný dvor pre: obec Parchovany.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2020 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby RD pre: L. Balog Streda nad Bodrogom.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Zmena účelu využitia budovy z AB na bytový dom pre: KB house Košice.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2020 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácií Kanalizácia a ČOV Dvorianky pre: Obec Dvorianky.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 7.7.2020 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: Obec Streda nad Bodrogom.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 17.6.2020 0:00

Vyjadrenie k PD PCÚ Čierna nad Tisou - rekonštrukcia pre: Architektonické štúdio ArS Košice

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 25.6.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Turčok - Vodovod

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 11:39
 • Dátum vytvorenia: 3.8.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD na stavebné konanie - Obnova bytového domu Daxnerova 5, Revúca

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 11:33
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD - Horská chata - Turistická ubytovňa

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 11:28
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN Trebišov pre: LUMEN Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 10.9.2020 14:21
 • Dátum vytvorenia: 8.7.2020 0:00
Počet záznamov: 357844 - stránka 3/17893