Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 371977 - stránka 3/18599

Súhlas: "križovanie vodného toku elektrickou NN prípojkou" OU-PB-OSZP-2022/012849

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 10:24
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2022 0:00

Súhlas: "14276 Považská Bystrica - Dolný Moštenec - Rekonštrukcia TS a Rozšírenie NNK" OU-PB-OSZP-2022/015411

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 10:14
 • Dátum vytvorenia: 28.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "Administratívno - prevádzková budova" OU-PB-OSZP-2022/015288

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 10:10
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2022 0:00

Súhlas: "Novostavba mosta nad Praznovským potokom" OU-PB-OSZP-2022/015281

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 10:07
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "SO 04 Rozšírenie požiarneho vodovodu" OU-PB-OSZP-2022/015186

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 10:02
 • Dátum vytvorenia: 16.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "Považská Bystrica - IBV Šurabová - Zakvášov - III.etapa" OU-PB-OSZP-2022/014905

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:56
 • Dátum vytvorenia: 14.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "SW:12511 Považská Bystrica, ul. Kapitána Nálepku - Predĺženie NNK" OU-PB-OSZP-2022/014898

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:50
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2022 0:00

Vyjadrenie: "SW:15764 Považská Bystrica - ul. Lánska - Rozšírenie NNK" OU-PB-OSZP-2022/014895

 • Posledná aktualizácia: 5.12.2022 9:46
 • Dátum vytvorenia: 10.11.2022 0:00
Počet záznamov: 371977 - stránka 3/18599