Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 353755 - stránka 3/17688

2019/004029 Stavba: Rodinný dom na p. č. 117/93, 117/269 v k. ú. Ďurďošík - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 8:28
 • Dátum vytvorenia: 5.3.2019 0:00

2019/015378 Stavba: Obnova a výstavba nových rigolov v k. ú. Vyšný čaj - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 8:19
 • Dátum vytvorenia: 14.11.2019 0:00

2019/015311 Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Budimír - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 8:18
 • Dátum vytvorenia: 14.11.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Prístrešok pre nehorľavý materiál, Galanta

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 14:24
 • Dátum vytvorenia: 14.11.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Marius Pedersen, Trenčín

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:34
 • Dátum vytvorenia: 4.10.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu - M. Medvegy - REKOSAN, Ondrejovce

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:34
 • Dátum vytvorenia: 2.9.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu - M. Medvegy - REKOSAN, Ondrejovce

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:34
 • Dátum vytvorenia: 11.9.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Miloš Medvegy - REKOSAN, Ondrejovce

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:34
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2019 0:00

Potvrdenie o registrácii - ZLATNER Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:15
 • Dátum vytvorenia: 30.10.2019 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby "Rodinný dom, Lok - J. Cibula, Levice" - Obec Lok

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:15
 • Dátum vytvorenia: 16.10.2019 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "ZF Slovakia, Skladová hala Levice-Géňa" - Projekting ŠGT Komárno

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:15
 • Dátum vytvorenia: 7.11.2019 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Novostavba radových garáží, Levice" - AZ-KOVEX plus, Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:15
 • Dátum vytvorenia: 17.10.2019 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Obnova bytového domu ul. K. Marxa 12,14,16, Levice" - OSBD Levice

 • Posledná aktualizácia: 14.11.2019 13:15
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2019 0:00
Počet záznamov: 353755 - stránka 3/17688