Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 342117 - stránka 3/17106

2018/010117 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 564/37 v k. ú. Kráľovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 18.7.2018 0:00

2018/010118 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 258/80 v k. ú. Hodkovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 18.7.2018 0:00

2018/009956 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 770/6 v k. ú. Svinica - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2018 0:00

2018/009955 Rodinný dom novostavba na pozemku parc. č. KN-C 2/1 v k. ú. Trstené pri Hornáde - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:09
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2018 0:00

2018/009774 Rodinný dom novostavba na pozemku parc. č. KN-C 1852/26 v k. ú. Čaňa - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:09
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2018 0:00

2018/009654 Rodinný dom parc. č. KN-C 1/4 v k. ú. Cestice - odpoveď

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:09
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2018 0:00

2018/009700 Rodinný dom novostavba na pozemku parc. č. KN-C 1846/108v k. ú. Čaňa - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:09
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2018 0:00

2018/009772 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 737/14 v k. ú. Šemša - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:02
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - Zburanie objektu DS Michaľany pre: Železnice SR Bratislava OR Košice.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:00
 • Dátum vytvorenia: 13.8.2018 0:00

2018/008683 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 23/5 v k. ú. Bunetice - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:02
 • Dátum vytvorenia: 11.6.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - BD č.27 Vojčice - Zateplenie objektu pre: Obec Vojčice.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:58
 • Dátum vytvorenia: 10.8.2018 0:00

2018/008962 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 203/19 v k. ú. Belža- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:58
 • Dátum vytvorenia: 4.7.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - INS FTTH TV 07 Zemplínska Teplica pre: SPOJSTAV Spišská Nová Ves.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:55
 • Dátum vytvorenia: 13.8.2018 0:00

2018/009606 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 51/7 v k. ú. Ploské- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:58
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2018 0:00

2018/009267 Rodinný dom novostavba na pozemku parc. č. KN-C 333/30 v k. ú. Košický Klečenov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:58
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2018 0:00

2018/009267 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 1226/51 v k. ú. Beniakovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:58
 • Dátum vytvorenia: 27.6.2018 0:00

Vyjadrenie k PD - Veľaty - Kanalizácia a ČOV pre: Enviroline Košice.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:48
 • Dátum vytvorenia: 8.8.2018 0:00

2018/009271 novostavba rodinného domu bungalov na pozemku parc. č. KN-C 950/154 v k. ú. Haniska- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:58
 • Dátum vytvorenia: 27.6.2018 0:00

2018/009037 Rodinný dom novostavba na pozemku parc. č. KN-C 1674/127 v k. ú. Košická Polianka - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:58
 • Dátum vytvorenia: 25.6.2018 0:00

Vyjadrenie k PD kolaudácia - Výrobná hala v Strážnom pre: HB - LaserCut Strážne.

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 9:46
 • Dátum vytvorenia: 8.8.2018 0:00
Počet záznamov: 342117 - stránka 3/17106