Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356998 - stránka 3/17850

Súhlas na na predĺženie termínu na likvidáciu divokých skládok - zmena pre: Obec Parchovany.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2020 0:00

Súhlas na na predĺženie termínu na likvidáciu divokých skládok - zmena pre: Obec Kuzmice.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Zbúranie RD pre: J Tóth, Čierna nad Tisou.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 22.1.2020 0:00

Vyjadrenie k PD TVP Streda nad Bodrogom výmena stožiara pre: Towercom a.s. Bratislava.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 23.1.2020 0:00

Vyjadrenie k PD DF O2_Optické Pripojenie TVCNT pre: SUPTel s.r.o. Bratislava.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2020 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: Obec Malý Kamenec

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 11.2.2020 0:00

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu pre: RONAR s.r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 11.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Novostavba BD v obci Streda nad Bodrogom pre: ČECH s.r.o. Prešov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 31.1.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Zbúranie RD pre: G. Tipesák, Čierna nad Tisou.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Zbúranie RD pre: Z. Repovská Veľaty.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2020 0:00

Vyjadrenie k PD RD - novostavba pre: N. Mecgerová Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2020 0:00

Súhlas na prevázkovanie zariadenia na zhodnocovanier odpadov -zmena pre: K + K servis Trebišov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 15.1.2020 0:00

Vyjadrenie k PD RD - nadstavba pre: P.Senčák Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 3.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD ČNT - komplexná rekonštrukcia TRč.8 pre: ŽSR Košice.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 6.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Trebišov-prevádzková budova HS DaO pre: VVS a.s. KE.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 7.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Obnova BD č 1381/2,4,6,8,10 pre: OSBD Trebišov.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 7.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Zrušenie koľají a výhybiek v ŽST ČNT pre: ŽSR OR Košice.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:57
 • Dátum vytvorenia: 10.2.2020 0:00

Vyjadrenie k PD INS-FTTH-TV-Sečovce pre: Nevitel Duajská Streda.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 10.2.2020 0:00
Počet záznamov: 356998 - stránka 3/17850