Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 335897 - stránka 3/16795

Rozhodnutie :,,Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi žiadateľovi, držiteľovi odpadov"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 14:02
 • Dátum vytvorenia: 31.10.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi žiadateľovi, držiteľovi odpadov"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 13:53
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 13:51
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi žiadateľovi, držiteľovi odpadov"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 13:49
 • Dátum vytvorenia: 13.11.2017 0:00

Vyjadrenie: "TFFTH_PB_KBC_Diamon_residence" OU-PB-OSZP-2017/012630/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 13:27
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Papradno-rodinný dom prístavba a nadstavba podkrovia RD s. č. 643" OU-PB-OSZP-2017/012579/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 13:19
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Prístupová cesta a oplotenie - novostavba" OU-PB-OSZP-2017/012578/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 12:53
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Oznámenie o výrube" OU-PB-OSZP-2017/012402/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 12:45
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "9129 - Považská Bystrica - Papradno, Podjavorník: posilnenie NN siete" OU-PB-OSZP-2017/012343/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 12:40
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Rodinný dom" OU-PB-OSZP-2017/012304/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 12:34
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Obnova bytovného domu Dukelská 972/6-5, Považská Bystrica" OU-PB-OSZP-2017/012244/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 12:32
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2018 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:17
 • Dátum vytvorenia: 30.10.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Zmena súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:16
 • Dátum vytvorenia: 29.9.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:14
 • Dátum vytvorenia: 7.7.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Zmena súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:13
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:11
 • Dátum vytvorenia: 24.9.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:09
 • Dátum vytvorenia: 4.9.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 11:07
 • Dátum vytvorenia: 31.7.2017 0:00
Počet záznamov: 335897 - stránka 3/16795