Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 337802 - stránka 3/16891

2018/ 003212 Domová ČOV na pozemku č. 1338 v kat. území Nižný Klatov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 9:59
 • Dátum vytvorenia: 12.2.2018 0:00

2018/ 002408 Stavba "Rodinný dom" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 9:57
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2018 0:00

2018/ 003509 Stavba "Chata" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 9:48
 • Dátum vytvorenia: 16.2.2018 0:00

2018/ 002621 Stavba "Rekonštrukcia rodinného domu, prístavba a nadstavba" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 9:45
 • Dátum vytvorenia: 15.2.2018 0:00

2018/ 002777 Stavba "Rodinný dom" - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 9:39
 • Dátum vytvorenia: 16.2.2018 0:00

Vyjadrenie - k PD "Kompostáreň v obci Veľké Ludince" (Obec Veľké Ludince)

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 9:16
 • Dátum vytvorenia: 17.4.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie-NATURA 2000- DREVINSLOVAKIAspol. s.r.o

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:52
 • Dátum vytvorenia: 23.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie-Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Revúčka

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:47
 • Dátum vytvorenia: 27.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie-Reklamný bilboard- Rohárik Ján

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:42
 • Dátum vytvorenia: 27.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie-NATURA 2000 - Herman Slovakia Distribution s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:38
 • Dátum vytvorenia: 28.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie- podľa zákona č. 24/2006 - Di Mihálik, s.r.o

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:27
 • Dátum vytvorenia: 21.3.2018 0:00

2018-Žiadosť o vyjadrenie- Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:21
 • Dátum vytvorenia: 21.3.2018 0:00

Somotor - Nájomný bytový dom 6BJ- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:07
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2017 0:00

Významná obnova bytového domu na ul. Ibrányiho, K. Chlmec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:04
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2017 0:00

Zmena druhu pozemku - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 8:01
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2017 0:00

Rodinný dom Veľká Tŕňa- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 7:59
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2017 0:00

Zemplínske Hradište pri GK fare, zriadenie VN, TS, NN- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 7:57
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2017 0:00

Rekonštrukcia plynovodu UO02813 Trebišov, Družstevná- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.4.2018 7:55
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2017 0:00
Počet záznamov: 337802 - stránka 3/16891