Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356998 - stránka 2/17850

Súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a b) vodného zákona: "Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa"

 • Posledná aktualizácia: 9.7.2020 8:36
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2020 0:00

Stavebné povolenie: Rekonštrukcia dažďovej a splaškovej kanalizácie a súvisiacich objektov Abovce

 • Posledná aktualizácia: 9.7.2020 8:27
 • Dátum vytvorenia: 19.5.2020 0:00

Rozhodnutie o schválení postupu výpočtu emisií ZL

 • Posledná aktualizácia: 8.7.2020 11:00
 • Dátum vytvorenia: 10.6.2020 0:00

Ustanovenie za člena rybárskej stráže, Dušan Štuller Levice. (SRZ MO Levice)

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:22
 • Dátum vytvorenia: 2.6.2020 0:00

Ustanovenie za člena rybárskej stráže, Ľuboš Štefankovič Levice. (SRZ MO Levice)

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:21
 • Dátum vytvorenia: 2.6.2020 0:00

Ustanovenie za člena rybárskej stráže, Vladimír Bóna Levice. (SRZ MO Levice)

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:20
 • Dátum vytvorenia: 2.6.2020 0:00

Ustanovenie za člena rybárskej stráže, Juraj Hrušovský Levice. (SRZ MO Levice)

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:19
 • Dátum vytvorenia: 17.6.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k zrušeniu chráneného ložiskového územia

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:15
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2020 0:00

Žiadosť o súhlas - Bioplynová stanica Jelšava I - rozšírenie o fermentor 3

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 11:15
 • Dátum vytvorenia: 6.2.2020 0:00

Žiadosť o vydanie súhlasu - Revúca - ul. Priemyselná - napojenie NN na TS28 z TS27 Peklo

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 10:32
 • Dátum vytvorenia: 19.6.2020 0:00

Žiadosť o záväzné stanovisko - Odprášenie úpravňa VI. etapa

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 10:29
 • Dátum vytvorenia: 11.6.2020 0:00

Žiadosť o vydanie vyjadrenia k stavbe - Rekonštrukcia domu smútku Skerešovo.

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 10:22
 • Dátum vytvorenia: 18.6.2020 0:00

Žiadosť o vyjadrenie - Chata p.č. 2335/7, 2335/8

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 9:51
 • Dátum vytvorenia: 23.6.2020 0:00

Žiadosť o vydanie súhlasu - I/16 Tornaľa - most ev.č. 16-255

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 9:41
 • Dátum vytvorenia: 25.6.2020 0:00

Vyjadrenie k PD Novostavba BD v obci Streda nad Bodrogom pre: ČECH s.r.o. Prešov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2020 7:58
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2020 0:00
Počet záznamov: 356998 - stránka 2/17850