Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 333242 - stránka 2/16663

2017/008920 Stavba: "INS-FTTH-KS-Zdoba" na pozemkoch v k. ú. Zdoba - vyjadrenie OH

  • Posledná aktualizácia: 16.11.2017 11:16
  • Dátum vytvorenia: 29.6.2017 0:00

Žiadosť o súhlas - ,,Žiadosť o predĺženie súhlasu"

  • Posledná aktualizácia: 16.11.2017 9:50
  • Dátum vytvorenia: 23.1.2017 0:00

Žiadosť o súhlas - ,,Súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia"

  • Posledná aktualizácia: 16.11.2017 9:45
  • Dátum vytvorenia: 31.3.2017 0:00

Žiadosť o súhlas - ,,Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti"

  • Posledná aktualizácia: 16.11.2017 8:52
  • Dátum vytvorenia: 12.12.2016 0:00

Žiadosť o súhlas - ,,Výrok súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov"

  • Posledná aktualizácia: 16.11.2017 8:42
  • Dátum vytvorenia: 2.12.2016 0:00
Počet záznamov: 333242 - stránka 2/16663