Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 364191 - stránka 2/18210

Rozhodnutie - súhlas na vydanie PP zariadenia R

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 9:16
 • Dátum vytvorenia: 13.4.2021 0:00

Rozhodnutie - zmena súhlas na prevádzkovanie zariadenia R

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 9:16
 • Dátum vytvorenia: 13.4.2021 0:00

Vyjadrenie - k projektovej dokumentácii -Bytové domy Dolný Pial - IC Holding, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 7:43
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2021 0:00

Vyjadrenie - k projektovej dokumentácii -I/66 Most cez Selecký potok - Šahy - VALBEK & PRODEX, spol. s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 7:40
 • Dátum vytvorenia: 22.4.2021 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Waste transport, a.s.

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 7:35
 • Dátum vytvorenia: 29.3.2021 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na nakladanie s NO - Concret, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 7:32
 • Dátum vytvorenia: 26.4.2021 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Concret, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 7:30
 • Dátum vytvorenia: 26.4.2021 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - M&M - ELEKTRO, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 7:27
 • Dátum vytvorenia: 23.3.2021 0:00

Rozhodnutie - udelenie súhlasu na zhromažďovanie a nakladanie s NO - Donau farm Lok, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 30.4.2021 7:25
 • Dátum vytvorenia: 1.4.2021 0:00

Rozhodnutie o určení poplatku za ZO - FABA, s.r.o., Banská Štiavnica

 • Posledná aktualizácia: 29.4.2021 8:41
 • Dátum vytvorenia: 9.4.2021 0:00

VYFAKO, spol. s r.o., Radošina - súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

 • Posledná aktualizácia: 29.4.2021 8:32
 • Dátum vytvorenia: 24.2.2021 0:00

WILAND s.r.o., Nitra - súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie

 • Posledná aktualizácia: 29.4.2021 8:31
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2021 0:00

Daniel laluch AUTOLALUCH, Horná Kráľová - súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

 • Posledná aktualizácia: 29.4.2021 8:31
 • Dátum vytvorenia: 9.3.2021 0:00

ARGUSS, s.r.o., Bratislava - súhlas na prepravu nebezpečných odpadov

 • Posledná aktualizácia: 29.4.2021 8:31
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2021 0:00

Green Wave Recycling s.r.o., Nitra - súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia

 • Posledná aktualizácia: 28.4.2021 15:11
 • Dátum vytvorenia: 25.2.2021 0:00

Green Wave Recycling s.r.o., Nitra - súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením

 • Posledná aktualizácia: 28.4.2021 15:10
 • Dátum vytvorenia: 25.2.2021 0:00
Počet záznamov: 364191 - stránka 2/18210