Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 342117 - stránka 2/17106

Údržba nádrží

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 11:05
 • Dátum vytvorenia: 14.8.2018 0:00

2018/008622 ČOV Est Lemešany na pozemkoch parc. č. KN-C 451/3, 607/3, 1262, 1261, 455/26 v k. ú. Obišovce

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 11:01
 • Dátum vytvorenia: 22.6.2018 0:00

2018/008852 Záhradný prístrešok na pozemku parc. č. KN-C 3/1 v k. ú. Obišovce- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 11:01
 • Dátum vytvorenia: 20.6.2018 0:00

2018/008788 Skladová hala na pozemku parcela číslo KN-C 66 v k. ú. Jasov- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 11:01
 • Dátum vytvorenia: 14.6.2018 0:00

2018/008184 Obnova bytového domu na Nám. Mieru 5 a 6 v k. ú. Moldava nad Bodvou - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 11:01
 • Dátum vytvorenia: 14.6.2018 0:00

2018/008740 Obnova bytového domu Štós kúpele 251 v k. ú. Štós - odpoveď

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:54
 • Dátum vytvorenia: 12.6.2018 0:00

2018/010608 Záhradný dom na pozemku parc. č. KN-C 825/8 v k. ú. Sokoľ- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:33
 • Dátum vytvorenia: 31.7.2018 0:00

2018/010343 Záhradný dom na pozemku parc. č. KN-C 190/3 v k. ú. Nižná Kamenica- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:33
 • Dátum vytvorenia: 24.7.2018 0:00

2018/010518 Rodinný dom na pozemkoch parc. č. KN-C 1185/14, 1185/15 v k. ú. Buzica- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:30
 • Dátum vytvorenia: 31.7.2018 0:00

2018/010344 Rodinný dom na pozemkoch parc. č. KN-C 90/2, 90/3 v k. ú. Bukovec- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:30
 • Dátum vytvorenia: 24.7.2018 0:00

2018/010116 Rodinný dom Bungalow 1175 Z na pozemku parc. č. KN-C 1232/91 v k. ú. Beniakovce- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:30
 • Dátum vytvorenia: 18.7.2018 0:00

2018/009957 Rodinný dom Lešková na pozemkoch parc. č. KN-C 213/1, 213/2 v k. ú. Seňa- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:30
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2018 0:00

2018/009510 Rodinný dom novostavba na pozemku parc. č. KN-C 96/10, 96/9 v k. ú. Nižný Čaj- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2018 0:00

2018/010409 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 231 v k. ú. Šemša- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 25.7.2018 0:00

2018/010408 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 259/107 v k. ú. Vyšná Kamenica- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 25.7.2018 0:00

2018/010500 Rodinný dom na pozemkoch parc. č. KN-C 775/2, 722/2 v k. ú. Malá Ida - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 25.7.2018 0:00

2018/010293 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 274/3 v k. ú. Perín - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 14.8.2018 10:23
 • Dátum vytvorenia: 25.7.2018 0:00
Počet záznamov: 342117 - stránka 2/17106