Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 330308 - stránka 2/16516

2017/ 009182 Stavba „Rodinný dom Lagúna 30N“ - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 12:32
 • Dátum vytvorenia: 6.7.2017 0:00

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za II.Q 2017 od držiteľa ENVIDOM pod č.j. OU-SL-OSZP-2017/000764

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 14:00
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2017 0:00

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za II.Q 2017 od držiteľa ENVIDOM pod č.j. OU-SL-OSZP-2017/000764

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 13:25
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,RODINNÝ DOM A PRIDRUŽENÉ OBJEKTY"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:57
 • Dátum vytvorenia: 5.6.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,VEREJNÝ VODOVOD ,,ZBEHY - ANDAČ"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:52
 • Dátum vytvorenia: 29.3.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,Rodinný dom OPTIMAL"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:49
 • Dátum vytvorenia: 7.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,RODINNÝ DOM - novostavba"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:47
 • Dátum vytvorenia: 4.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,Rodinný dom"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:47
 • Dátum vytvorenia: 12.6.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,Rodinný dom L 35 (Elko 135)"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:30
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:17
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,RODINNÝ DOM"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:08
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,PRESTAVBA A PRÍSTAVBA K EXISTUJÚCEMU OBJEKTU SKLADY"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:08
 • Dátum vytvorenia: 7.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,ZBERNÝ DVOR LUŽIANKY"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:08
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,POLYFUNKČNÝ OBJEKT ORBIS - rekonštrukcia a dostavba"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 11:08
 • Dátum vytvorenia: 3.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,STAVEBNÉ ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 10:44
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,Invest Centrum Nitra"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 10:44
 • Dátum vytvorenia: 8.6.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,OBYTNÝ SÚBOR PANORAMA NITRA"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 10:44
 • Dátum vytvorenia: 11.7.2017 0:00

Vec: Žiadosť o vyjadrenie ,,Rodinný dom - novostavba"

 • Posledná aktualizácia: 22.9.2017 10:44
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2017 0:00
Počet záznamov: 330308 - stránka 2/16516