Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 361182 - stránka 2/18060

2020/010486 Odstránenie stavby - hospodárskej budovy na pozemku p. č. 202 v k. ú. Tepličany - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 9:28
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2020 0:00

2020/010325 Stavba: Domová čistiareň odpadových vôd na pozemku p. č. 23/2 v k. ú. Háj - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 9:21
 • Dátum vytvorenia: 10.8.2020 0:00

Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Dolná Seč - rozhodnutie o posúdení strategického dokumentu - Obec Dolná Seč

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:44
 • Dátum vytvorenia: 29.7.2020 0:00

2020/010059 Stavba: Miestna komunikácia s chodníkom na parcele 1576 v k. ú. Cestice - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:35
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2020 0:00

2020/010053 Stavba: FTTC Ruskov - prepojenie stožiarov na pozemkoch v k. ú. Ruskov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:31
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2020 0:00

Vinárstvo Lajosh, Čaka - rozhodnutie o posúdení navrhovanej činnosti - Lajosh, Čaka

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:44
 • Dátum vytvorenia: 4.5.2020 0:00

2020/010048 INS_klaster_KEND_06_transport_Nová Polhora - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:08
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2020 0:00

2020/009991 Stavba: Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 78/1 v k. ú. Kostoľany nad Hornádom - odpoveď

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:05
 • Dátum vytvorenia: 20.7.2020 0:00

Vodozádržné opatrenia v meste Šahy - vyjadrenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. - Mesto Šahy

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:44
 • Dátum vytvorenia: 27.8.2020 0:00

Rekonštrukcia kompostárne, Levice - stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z.z. - Mesto Levice

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:44
 • Dátum vytvorenia: 17.7.2020 0:00

Rekonštrukcia kompostárne Levice - stanovisko podľa zákona č. 24/2006 Z.z. - Mesto Levice

 • Posledná aktualizácia: 30.11.2020 8:44
 • Dátum vytvorenia: 29.7.2020 0:00

2020/009951 Stavba: Cyklochodník Geča-Čaňa na pozemkoch pozdĺž cesty III/341 v k. ú. Čaňa - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 27.11.2020 11:58
 • Dátum vytvorenia: 17.7.2020 0:00

2020/009945 FWE Fotovoltická elektráreň Ruskov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 27.11.2020 11:31
 • Dátum vytvorenia: 14.7.2020 0:00

2020/009944 Stavba: ČOV pri rodinnom dome na pozemkoch p. č. 224/2 a 224/4 v k. ú. Vyšný Čaj - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 27.11.2020 11:19
 • Dátum vytvorenia: 14.7.2020 0:00

2020/009804 Stavba: Rodinný dom v Períne - Chyme na pozemku p. č. 4601 v k. ú. Perín - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 27.11.2020 11:07
 • Dátum vytvorenia: 14.7.2020 0:00
Počet záznamov: 361182 - stránka 2/18060