Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 348179 - stránka 2/17409

Predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby: Vodovod v obci Demandice. (Obec Demandice)

 • Posledná aktualizácia: 17.4.2019 6:51
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2019 0:00

Rozhodnutie v súlade s § 43 ods.7 vodného zákona - k,ú, Rimavská Sobota

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 13:54
 • Dátum vytvorenia: 26.3.2019 0:00

Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov -T+T, a.s. - OU-PD-OSZP-2019/006327

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 11:12
 • Dátum vytvorenia: 14.3.2019 0:00

Potvrdenie o registrácii - HAGO INVEST, Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:45
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2019 0:00

Potvrdenie o registrácii - IB mont, Čaka

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:45
 • Dátum vytvorenia: 11.3.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Nemocnica Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:45
 • Dátum vytvorenia: 18.2.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Radoslav Illés-AUTOLINE, Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:45
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Psychiatrická nemocnica Hronovce

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:30
 • Dátum vytvorenia: 5.3.2019 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadu - Miloš Medvegy - REKOSAN, Ondrejovce

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:30
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2019 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Rozšírenie vodovodu v obci Starý Tekov" - Obec Starý Tekov

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:31
 • Dátum vytvorenia: 11.3.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia školského internátu, Levice" - NSK Nitra

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:31
 • Dátum vytvorenia: 14.3.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "ZF Slovakia, Skladová hala Levice-Géňa - ZF Levice" Projekting ŠGT Komárno

 • Posledná aktualizácia: 15.4.2019 8:31
 • Dátum vytvorenia: 20.3.2019 0:00
Počet záznamov: 348179 - stránka 2/17409