Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 352163 - stránka 2/17609

Zmena Súhlasu na zhromaždovanie NO AO MV SR Priemyselná

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:57
 • Dátum vytvorenia: 16.5.2019 0:00

Zmena Súhlasu na zhromaždovanie NO METRO CASH Cary ČO

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:56
 • Dátum vytvorenia: 2.5.2019 0:00

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Synlab Slovakia Opatovská cesta , KE

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:54
 • Dátum vytvorenia: 15.5.2019 0:00

Súhlas na využitie odpadov v domacnosti DEKORT s.r.o.,

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:49
 • Dátum vytvorenia: 6.5.2019 0:00

Zmena Súhlasu na zhromaždovanie NO METRO CASH Cary

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:46
 • Dátum vytvorenia: 16.4.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO RONAR s.r.o., Cimborkova

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:45
 • Dátum vytvorenia: 25.2.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO RONAR s.r.o., Poľov

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:43
 • Dátum vytvorenia: 30.4.2019 0:00

2019/006667 Rodinný dom na pozemku parc. č. KN-C 636/24 v k. ú. Slančík - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:41
 • Dátum vytvorenia: 2.5.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO STRECHY M s.r.o., Tomášikova, KE

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:41
 • Dátum vytvorenia: 27.5.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO BRIDGE WORDL, Kováčska 11, Ke

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:39
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2018 0:00

2019/006579 Rodinný dom parcely čísla KN-C 19, 20 v k. ú. Vyšný Klátov - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:35
 • Dátum vytvorenia: 30.4.2019 0:00

Vyjadrenie OH - Zmena účelu využitia zdravotníckeho zariadenia na obchod a služby, Galanta

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:34
 • Dátum vytvorenia: 12.9.2019 0:00

2019/006578 Rodinný dom na pozemkoch parcely čísla KN-C 75/2, 77/2 v k. ú. Olšovany - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:33
 • Dátum vytvorenia: 30.4.2019 0:00

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Napájadlá KOSIT a.s.Rastislavova

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:33
 • Dátum vytvorenia: 12.4.2019 0:00

2019/006571 Rodinný dom - Košická Belá na pozemku parc. č. KN-C 896/14 v k. ú. Košická Belá - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:31
 • Dátum vytvorenia: 2.5.2019 0:00

Zmena Súhlasu na zhromaždovanie odpadov bez triedenia KOSIT a.s.Rastislavova

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:30
 • Dátum vytvorenia: 27.2.2019 0:00

2019/006569 Seleška - zriadenie DTS, VN a úprava NN, DP na pozemkoch v k. ú. Čečejovce - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:29
 • Dátum vytvorenia: 9.5.2019 0:00

Súhlas na zhromaždovanie NO Roman Čiták JUhoslovanská

 • Posledná aktualizácia: 20.9.2019 10:27
 • Dátum vytvorenia: 19.12.2018 0:00
Počet záznamov: 352163 - stránka 2/17609