Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 353755 - stránka 2/17688

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Obnova bytového domu ul. J. Kráľa 25,27, Šahy

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:47
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2019 0:00

Vyjadrenie ku kolaudácii stavby "Novostavba predajne, prevádzka PJ 02-103 Čata" - COOP Jednota Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:47
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2019 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby "Administratívna budova, Krškany" - Pebeza, Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:47
 • Dátum vytvorenia: 24.10.2019 0:00

2019/004838 Žiadosť ostanovisko k športovému podujatiu: motocross - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:15
 • Dátum vytvorenia: 21.3.2019 0:00

Stanovisko - Osobitné užívanie vôd na ČS GAS Pukanec. (Envirospol, s.r.o., Bratislava)

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:05
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2019 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby "Rodinný dom, Levice" - P. Gocník, Dolná Seč

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:09
 • Dátum vytvorenia: 7.11.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Farma morky - VNKP, TS - A-Farm, Hlohovec" - IN-PORA Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia asfaltového chodníka a nové parkovisko ul. Saratovská, Levice" - Mesto Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 22.10.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "SEGOLAND lanový park - amfiteáter Levice" - P. Szegény - SEGOLAND, Martin

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 24.10.2019 0:00

2019/004349 Stavba: Hospodárska budova - odstránenie stavby na p. č. 937 v k. ú. Slanec - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 8:57
 • Dátum vytvorenia: 8.3.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Zmena exist. objektu rekonštrukciou strechy, Iňa" - Obec Iňa

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Účelová neverejná komunikácia pre 8 RD, Horná Seč" - M. Bielik, Levice

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 30.10.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slatina" - Obec Slatina

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2019 0:00

Vyjadrenie k PD "Predĺženie vodovodu v obci Veľké Kozmálovce (Lázky)" - Obec Veľké Kozmálovce

 • Posledná aktualizácia: 15.11.2019 9:08
 • Dátum vytvorenia: 8.11.2019 0:00
Počet záznamov: 353755 - stránka 2/17688