Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 347233 - stránka 2/17362

Horská chata- turistická ubytovňa- stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 10:30
 • Dátum vytvorenia: 7.2.2019 0:00

Prístavba lódžií ul. V. Clementisa - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 10:27
 • Dátum vytvorenia: 5.2.2019 0:00

Obnova špeciálnej základnej školy Jelšava- stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 10:18
 • Dátum vytvorenia: 4.2.2019 0:00

Odvolanie z funkcie člena rybárskej stráže

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 9:56
 • Dátum vytvorenia: 31.1.2019 0:00

Budovanie mokradí- Mokraď rákoš- vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 9:52
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2019 0:00

Prestavba budovy bývalej ambulancie na MŠ- stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 9:45
 • Dátum vytvorenia: 8.2.2019 0:00

Tornaľa- Starňa, rozšírenie NNK pre IBV - stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 9:41
 • Dátum vytvorenia: 7.2.2019 0:00

IBV Starňa - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 9:39
 • Dátum vytvorenia: 8.2.2019 0:00

Stavba ,,Rodinný dom s ambulanciou"- súhlas

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 9:35
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2018 0:00

Vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa OH - k PD " Predajný stánok "

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 9:35
 • Dátum vytvorenia: 13.2.2019 0:00

SLOVMAG Lubeník,ústne pojednávanie- stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 9:30
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2019 0:00

Vyjadrenie v zmysle § 28 ods. 2 vodného zákona: "vykonanie čerpacej a stúpacej skúšky"

 • Posledná aktualizácia: 19.2.2019 8:09
 • Dátum vytvorenia: 18.2.2019 0:00

AZ green works s.r.o., Nitra - súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 15:06
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2019 0:00

AZ green works s.r.o., Nitra - súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 15:06
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2019 0:00

EXAL s.r.o., Komárno - súhlas na to, že látka sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 15:01
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2018 0:00

Gestamp Nitra, s.r.o., Bratislava - súhlas na to, že látka sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad

 • Posledná aktualizácia: 18.2.2019 15:01
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2018 0:00
Počet záznamov: 347233 - stránka 2/17362