Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 335897 - stránka 2/16795

Farma prasníc Sazdice - stanovisko k zámeru - MŽP SR Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:23
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2018 0:00

Cyklotrasy v meste Levice - I. etapa - odpoveď - Meto Levice

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:23
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2018 0:00

Vyjadrenie k PD "Novostavba RD, Podlužany" - Bc. M. Bori, Kalná nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:09
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2017 0:00

Vyjadrenie k PD "Chodník pri štátnej ceste v mestskej časti Levice-Kalinčiakovo" - Mesto Levice

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:09
 • Dátum vytvorenia: 16.1.2018 0:00

Vyjadrenie k PD "Cyklotrasa v meste Levice" - Mesto Levice

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:09
 • Dátum vytvorenia: 16.1.2018 0:00

Vyjadrenie k PD "Novostavba RD, Uhliská" - Ing. Š. Valach, Bátovce

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:09
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2018 0:00

Vyjadrenie k PD "FTTH_IBV_TLMA_Lipník- ulica na Festunku" - PAMATEL Banská Bystrica

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:09
 • Dátum vytvorenia: 4.1.2018 0:00

Farma - reprodukcia moriek, Ondrejovce - vyjadrenie - HYDINA, Šulekovo

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:09
 • Dátum vytvorenia: 8.1.2018 0:00

Farma prasníc Sazdice - stanovisko k oznámeniu o zmene - MŽP SR Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 15:09
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2017 0:00

Rozhodnutie o zastavení konania - BTP, a.s., Banská Štiavnica

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 12:50
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2018 0:00

Vyjadrenie: "Zateplenie domu kultúry" OU-PB-OSZP-2017/012645/ZJ16

 • Posledná aktualizácia: 18.1.2018 7:26
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2018 0:00

Rozhodnutie :,,Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 14:28
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Zmena súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 14:15
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2017 0:00

Rozhodnutie :,,Zmena súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu žiadateľovi"

 • Posledná aktualizácia: 17.1.2018 14:04
 • Dátum vytvorenia: 20.11.2017 0:00
Počet záznamov: 335897 - stránka 2/16795