Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 350814 - stránka 2/17541

Vyjadrenie org. štátnej vodnej správy k PD na stavbu- Sklad v k.ú. v Plavnici, OU-SL-OSZP-2019/002758

 • Posledná aktualizácia: 18.7.2019 13:38
 • Dátum vytvorenia: 15.2.2019 0:00

Vyjadrenie org. štátnej vodnej správy k PD na stavbu "ZS a RRLegnava SL_LEG", OU-SL-OSZP-2019/001897

 • Posledná aktualizácia: 18.7.2019 10:53
 • Dátum vytvorenia: 21.1.2019 0:00

Vyjadrenie org. štátnej vodnej správy k PD na stavbu "ZS a RR Obručné SL_OBR", OU-SL-OSZP-2019/001895

 • Posledná aktualizácia: 18.7.2019 10:51
 • Dátum vytvorenia: 21.1.2019 0:00

Stavba „Oddychová zóna Revúca“ v katastrálnom území Revúca - súhlas

 • Posledná aktualizácia: 18.7.2019 8:53
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2019 0:00

Stavba „Oddychová zóna Revúca“ v katastrálnom území Revúca - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.7.2019 8:50
 • Dátum vytvorenia: 27.6.2019 0:00

Telekomunikačná líniová stavba „FTTH Revúca“ v katastrálnom území Revúca - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 18.7.2019 8:33
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2019 0:00

Telekomunikačná líniová stavba „FTTH Revúca“ v katastrálnom území Revúca - súhlas

 • Posledná aktualizácia: 18.7.2019 8:29
 • Dátum vytvorenia: 10.7.2019 0:00
Počet záznamov: 350814 - stránka 2/17541