Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 356300 - stránka 2/17815

Rozhodnutie č. 5076-42270/37/2018/Sob/371300206/Z5-SP,ProOvo a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 19:06
 • Dátum vytvorenia: 19.9.2019 0:00

Rozhodnutie č. 9780/37/2019/Mem-35675/2019/Mem/371580617/Z2, eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:58
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2019 0:00

Rozhodnutie č. 6188/37/2019/Zál-31072/2019/370460219, VEPOS - SKALICA s.r.o., Rybničná 1, 909 01 Skalica

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:53
 • Dátum vytvorenia: 18.9.2019 0:00

Rozhodnutie č. 5038-2308/37/2019/Sob/371340207/Z2, Medzičilizie, a.s., 930 08 Čiližská Radvaň 329

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:44
 • Dátum vytvorenia: 6.9.2019 0:00

Rozhodnutie č. 5339/37/2019/Sob-26957/2019/720090103/Z4, ARGUSS, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:39
 • Dátum vytvorenia: 5.8.2019 0:00

Rozhodnutie č. 5077/37/2019/Sob-27295/2019/371270206/Z2, BIOGAL a. s., Družstevná 89/20, 919 51 Špačince

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:35
 • Dátum vytvorenia: 13.8.2019 0:00

Rozhodnutie č. 5355-20416/37/2019/Sob/371060106/Z7, AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:31
 • Dátum vytvorenia: 24.7.2019 0:00

Rozhodnutie č. 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/Z6, AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:28
 • Dátum vytvorenia: 25.6.2019 0:00

Rozhodnutie č. 4525/37/2019/Mem-26282/2019/370540104/Z9, NAFTA a.s., Votrubova 1, 908 45 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:24
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2019 0:00

Rozhodnutie č. 520-16383/37/2019/Mem/370540104/Z8-SP, NAFTA a.s., Votrubova 1, 908 45 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:21
 • Dátum vytvorenia: 14.5.2019 0:00

Rozhodnutie č. 8317-46200/37/2018/Mem/370121106/Z10,SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.4.2020 18:17
 • Dátum vytvorenia: 1.3.2019 0:00
Počet záznamov: 356300 - stránka 2/17815