Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 371977 - stránka 18582/18599

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Gánovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Podhorany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Mlynčeky

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2008 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Batizovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Kladzany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Malý Slavkov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 21.5.2008 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Ľubica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:44
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Batizovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Čaklov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:44
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2005 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Kežmarok

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:44
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Huncovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 26.5.2008 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nižný Orlík

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2006 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Holumnica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Bušovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nižná Jedľová

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Geraltov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Záborské

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2008 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Miňovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2007 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Lúčka

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2009 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Veľký Šariš

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00
Počet záznamov: 371977 - stránka 18582/18599