Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 369765 - stránka 18481/18489

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Rokycany

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:14
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Podhradík

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Podhorany

 • Posledná aktualizácia: 27.6.2011 12:04
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Petrovany

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2009 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Okružná

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Miklušovce

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Malý Šariš

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Malý Slivník

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Chotča

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Ľubovec

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Lomné

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:03
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

Miestny územný systém ekologickej stability obce Ľubotice

 • Posledná aktualizácia: 27.6.2011 12:30
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Bukovce

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 7:47
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Vyšné Ružbachy

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 7:47
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2002 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Lada

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 7:47
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Lemešany

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 7:47
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Ľubotice

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 7:47
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2009 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Kvačany

 • Posledná aktualizácia: 27.6.2011 12:30
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Nová Ľubovňa

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 7:46
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Jakubany

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 7:46
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00
Počet záznamov: 369765 - stránka 18481/18489