Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 369755 - stránka 18395/18488

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01453-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Vyjadrenie - Stanica technickej kontroly a emisnej kontroly Piešťany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00

Rozhodnutie kolaudačné: "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01481-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.11.2010 0:00

Rozhodnutie : "Daždová kanalizácia (Stavba "C" v areáli APC v Považskej Bystrici)" OUŽP-2010/01482-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Rozhodnutie-zmena stavby pred dokončením: "Kanalizácia a ČOV Horná Mariková" OUŽP-2010/01487-00002-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Rozhodnutie : "ČOV zaolejovaných vôd a kvapalinové uzávery TR Považská Bystrica" OUŽP-2010/00857-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.7.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Sklad reziva a výrobkov Sielnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Kráľovský Chlmec - Kanalizácia - ul.Kossutha

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

TV_DEC, ZS a RR bod Puškinova,Trebišov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Stanica technickej kontroly a emisnej kontroly Piešťany, HÍLEK a spol, a. s. Senica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Elektrifikácia územina Bardejovská ulica, Košice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00
Počet záznamov: 369755 - stránka 18395/18488