Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 369754 - stránka 18394/18488

Súhlas na prepravu nebezpeč. odpadov ELVYT, spol.s r.o. , Nobelova 12, Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2010 0:00

Rozhodnutie kolaudačné: "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01399-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu - voľný obeh v SR ŽOS Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.6.2010 0:00

Stanovisko k spaľovni odpadov v spaľovni FN Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.3.2010 0:00

Súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením pre žiadateľa KEIL ANLAGENBAU, spol.s r. o. Zeleneč

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Súhlas na zhodnocovanie odpadov - zmena - HAMOS, s.r.o., Šamorín - L.S.I., spol. s r.o., Horné Saliby

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - predĺženie platnosti - Matej Klement - Autoškola - Profesionál, Galanta

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2011 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - predĺženie platnosti - NsP Sv. Lukáša, Galanta

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2011 0:00

Vyjadrenie k návrhu trasy stavby: "Optický prepoj Topoľčany - Bošany", Ing. I. Jančár, Ducové

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Právoplatné rozhodnutia o pokutách - Environmentálny fond Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.3.2010 0:00

Nepovolený výrub drevín - Občania obce Tupá

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.6.2009 0:00

Žiadosť o pridelenie evidenčného čísla (CITES) - ŠOP SR Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.2.2010 0:00

Vystavenie preukazu o pôvode -P.Planka,Mýtne Ludany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.6.2010 0:00

Dočasné umiestnenie exemplára chráneného druhu - Rehabilitačná stanica živočíchov Banská Štiavnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Zdroj úžitkovej vody pre kotolňu Fortunae Levice" - FORTUNAE,Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01419-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Zmena viničného domčeka prestavbou a prístavbou Levice" - Mgr.M.Vízi,Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01453-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00
Počet záznamov: 369754 - stránka 18394/18488