Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18393/18404

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Jasenov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Hostovice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Chmeľnica

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:00
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Hajtovka

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:14
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nemešany

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:14
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Zemplínske Hámre

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Lieskovec

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Jarabina

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Chmeľnica

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Hajtovka

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Forbasy

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:15
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Nižný Slavkov

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:10
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Uzovce

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:09
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability obce Krivany

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:09
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Tichý Potok

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:09
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Ľutina

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:04
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Lúčka

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:04
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Šarišské Sokolovce

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:04
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2000 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Krásna Lúka

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:04
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Ražňany

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 9:04
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18393/18404