Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 369750 - stránka 18392/18488

Vyjadrenie k PD "LE-Želiezovce TS,VN,NN PARK LÚČE" - O.Sakoš,Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Súhlas na odber a uskladnenie použitých olejov - Hydromeliorácie Kalná nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Odber a uskladnenie použitých olejov" - Hydromeliorácie Kalná nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky vodnej stavby: "Dažďová kanalizácia" OUŽP-2010/01307-00002-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 1.10.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Horná Seč,protipovodňová ochrana obce" - Obec Horná Seč

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.11.2010 0:00

odpoveď k žiadosti o posúdenie správnosti rozhodnutia - výrub drevín Ivanka pri Nitre

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 5.5.2010 0:00

Rozhodnutie-zmena stavby pred dokončením: "Kanalizácia Čelkova Lehota - Sádočné" OUŽP-2010/01312-00002-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.9.2010 0:00

postúpenie podania na vybavenie - oznámenie o výrube drevín v OP ropovodu - Transpetrol Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.5.2010 0:00

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01317-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 25.10.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD "Rodinný dom" parc.č. 198/6, k.ú. Hrádok, zn. OÚŽP/2010/02518

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00
Počet záznamov: 369750 - stránka 18392/18488