Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 369748 - stránka 18391/18488

Súhlas na prepravu nebezpeč. odpadov Trnavská stavebná spoločnosť a. s. Bratislavská 4 Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.8.2010 0:00

vyjadrenie k požiadavkám na vyparcovanie LHP pre LHC Čifáre - Krajský lesný úrad Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.4.2010 0:00

Zmena súhlasu na prepravu nebezpeč. odpadov EKO-M Slovakia,spol s r. o. Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2010 0:00

odpoveď na žiadosť o nazretie do spisového materiálu Jelenec - f. Dopravex - Adriana Šimorová, Jelenec

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.4.2010 0:00

Zmena súhlasu na prepravu nebezpeč. odpadov SEZAKO, s. r. o. Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.9.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396503010/6282-20003/Kub AMETYS s.r.o. Košice (kameňolom Hosťovce)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396503810/7211-26030/Pil Maroš Krupša , Trebišov, (prev. Trebišov))

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.9.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty (P.Delinga,Devičany)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396504410/7803-28013/Pil Obec Pozdišovce , okres Michalovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 24.9.2010 0:00

Rozhodnutie o povolení na odber podzemných vôd - Poľovnícke združenie Lykovec Košice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Stanovisko k zámeru "Novostavba betonárky ZLATNER Levice" - OUŽP Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

Stanovisko k zámeru "Akumulačná vodná elektráreň Litava" - MŽP SR Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

Rozhodnutie o povolení naužívanie dokončenej časti vodnej stavby "Čajkov-kanalizácia obce" - ZVS Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Podnet na preskúmanie rozhodnutia Obce Pukanec mimo odvolacieho konania - Krajský stavebný úrad Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Zdroj úžitkovej vody pre kotolňu Fortunae Levice" - FORTUNAE,Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

Stanovisko k zaplavovaniu pôdy v k.ú. Malý Kiar - Š.Rybár,Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 24.6.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "LE-Želiezovce TS,VN,NN PARK LÚČE" - O.Sakoš,Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00
Počet záznamov: 369748 - stránka 18391/18488