Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18344/18404

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zber odpadu z elektrozariadení - KOVOD Banská Bystrica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - Alcan SK Extrusions Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - COLORSPOL Novoť

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - Hornelin Šahy

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - ENERGOINVEST Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - Heliostech Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - J.Cyprich,AGROTECH Staškov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - Agro osivo Lok Kalná nad Hronom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Rozhodnutie o zmene vo veci udelenia súhlasu na nakladanie s NO - PROSERVIS Strážske

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.11.2010 0:00

Rozhodnutie o zmene vo veci udelenia súhlasu na nakladanie s NO - Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na nakladanie s NO - TSP TESTSERVIS Poláček Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.11.2010 0:00

Záznam z kontroly zameranej na výkon štátnej správy vo veciach OH v obci Bielovce zo dňa 10.5.2010

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.5.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Dopojenie distribučnej siete Levice-Krížny vrch" - SPP Distribúcia Komárno

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Technická infraštruktúra - IBV - Nixbród Levice" - VPÚ DECO Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00

Stanovisko k Územnému plánu obce Kalná nad Hronom - OUZP Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18344/18404