Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18340/18404

Vyjadrenie OH k PD „Rodinný dom", k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/01598

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 22.6.2010 0:00

Vydanie súhlasu na trvalý záber biotopu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 10.2.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Realizácia kotolní", k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/01616

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 1.7.2010 0:00

Výstavba chaty na pozemku s p. č. KN-C 9520/3 v k. ú. obce Čierny Balog

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 4.3.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Dvojgaráž 36", k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/01788

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2010 0:00

Vyjadrenie: "Rekonštrukcia bytového domu Zakvášov" OUŽP-2010/00564-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2010 0:00

Vyjadrenie: "Rekonštrukcia bytového domu Zakvášov 1522" OUŽP-2010/00568-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2010 0:00

Vyjadrenie: "Rekonštrukcia bytového domu SNP 1430/14" OUŽP-2010/00571-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 1.4.2010 0:00

Vyjadrenie: "Rekonštrukcia bytového domu SNP 1413" OUŽP-2010/00574-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 1.4.2010 0:00

Vyjadrenie: "Rekonštrukcia bytového domu SNP 1483" OUŽP-2010/00577-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 6.4.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Pellenc, morenie nerezovej ocele", k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/01821

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 21.7.2010 0:00

Vyjadrenie: "Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty" OUŽP-2010/00614-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.4.2010 0:00

Vyjadrenie: "Považská Bystrica parc. č. 3894/2, Samostatne stojací rodinný dom" OUŽP-2010/00626-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 15.4.2010 0:00

Vyjadrenie: "Hospodárdky prejazd-premostenie toku Pružinka" OUŽP-2010/00646-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 16.4.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP Inžinierske siete, BA -Vrakuňa, ZPH/ 2010/784/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 21.1.2011 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18340/18404