Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 370622 - stránka 18328/18532

Vyjadrenie OH k PD „Výrobný závod ASKOLL Slovakia, s.r.o.", k.ú. Potvorice, zn. OÚŽP/2010/02547

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

2010/02051 Prístavba chaty Lubinka, Ružín, parc. č. 92, k.ú. Košické Hámnre - vyjadrenie k PD

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2009 0:00

Stanovisko OH k PD k odstráneniu stavby„Rodinný dom", parc.č. 3368/4 v k.ú. Kálnica, zn. OÚŽP/2010/02555

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Záhradný domček" parc.č. 3346/1 v k.ú. Stará Turá, zn. OÚŽP/2010/02559

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Rekonštrukcia rodinného domu" parc.č. 545, 546 v k.ú. Pobedim, zn. OÚŽP/2010/02560

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Rodinný dom Kompakt 504" parc.č. 218 v k.ú. Potvorice, zn. OÚŽP/2010/02578

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

Stanovisko k PD stavby: ,, Výstavba 4 bytové jednotky, Národná trieda, Košice"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

vyjadrenie k ÚR - prístavba k rodinnému domu Čifáre - inv.: Helena Martinkovičová, Čifáre

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.7.2010 0:00

Stanovisko k PD stavby: ,, Výstavba chaty,poz.par.č.5643/13 a 5643/14 v k.ú. Kamenné v Košiciach"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

2010/02084 Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec, III. etapa - výrobná linka č.2 - vyjadrenie k PD

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2009 0:00

2010/02061 Optická sieť Zdoba, k.ú. Sady n/Torysou - vyjadrenie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 25.8.2009 0:00

2010/01885 Výrobný závod CROWN Bevcan Kechnec, II. etapa - Skladová hala - vyjadrenie k PD

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.8.2009 0:00
Počet záznamov: 370622 - stránka 18328/18532