Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368192 - stránka 18328/18410

Súhlas ŠVS k PD „Rekonštrukcia Drugethovskej kúrie v Čachticiach" k.ú. Čachtice, zn. OÚŽP/2010/01864

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
  • Dátum vytvorenia: 29.7.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PD „Prestavba rodinného domu" parc.č. 295 v k.ú. Vaďovce, zn. OÚŽP/2010/02051

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
  • Dátum vytvorenia: 26.8.2010 0:00
Počet záznamov: 368192 - stránka 18328/18410