Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18327/18404

Súhlas ŠVS k PD „Fotovoltaická elektráreň - Beckov" k.ú. Beckov, zn. OÚŽP/2010/02107

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.9.2010 0:00

Stanovisko k projektovej dokumentácii stavby "Autobusové zastávky Banská štiavnica" v k.ú. Banská Štiavnica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.10.2010 0:00

Súhlas ŠVS k PD „Rodinný dom - novostavba" parc.č. 807 v k.ú. Hrádok, zn. OÚŽP/2010/02477

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

zastavenie konania - vypúšťanie VN Jelenec - CHKO Ponitrie, CHVÚ Tribeč - VPP Jelenec

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 27.4.2010 0:00

Vyjadrenie k dokumentácii pre ÚR Mamut Hotel a bytový dom, Cintorínska ul.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00

pokuta - priestupok - Karol Ivanič, Mojmírovce - výrub drevín

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2009 0:00

Vyjadrenie k PD - Novostavba sídla firmy MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o., Krakovany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PD „Plnička nápojov Nová Lehota" k.ú. Nová Lehota, zn. OÚŽP/2010/01732

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2010 0:00

zastavenie konania - Ľubomír Striha, Mojmírovce - výrub drevín

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.12.2009 0:00

Vyjadrenie k PD "Rozšírenie existujúceho objektu a stavebné úpravy, parc.č. 5809/1,2, k.ú. Severné mesto"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Rozšírenie existujúceho objektu a stavebné úpravy, parc.č. 5809/1,2, k.ú. Severné mesto"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18327/18404