Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 369762 - stránka 18326/18489

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - prestavba rekreačného areálu, Pribul Marián

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, Hubina Pavol, Ing

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Rozhodnutie - predĺženie platnosti, Dobšovič Maximilián

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Halák Michal

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Neshoda Ľudovít

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD a ČOV, Brezina Vlastimil

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 6.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - prístavba skladovo-montážnej haly ZMOP, Rajec Ladislav, Ing

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, Beladič Milan

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - zastrešenie spevnených plôch, Ostrovský Karol, Mgr.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - záhradný dom, Študenc Jakub

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD + IS, Buchvaldová Tatiana, JUDr.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - prestavba a prístavba RD, Cetin Tatiana

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - TA Píla-Modra-Piesok, VNK, Enermont s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k DSP - oplotenie a oporný múr, Soják Jaroslav

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, Juriš Jozef

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, Kalina Andrej, Ing.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba garáž, Babušková Lucia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00
Počet záznamov: 369762 - stránka 18326/18489