Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366867 - stránka 18326/18344

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Vrbov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:11
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Vojňany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:11
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Veľká Lomnica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:12
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Toporec

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:12
 • Dátum vytvorenia: 8.10.2008 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Stará Lesná

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:12
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Spišská Belá

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:27
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Slovenská Ves

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:27
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Zámutov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:27
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2009 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Gánovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:27
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Gánovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Podhorany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Mlynčeky

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2008 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Batizovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Kladzany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Malý Slavkov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:28
 • Dátum vytvorenia: 21.5.2008 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Ľubica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:44
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Batizovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Čaklov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:44
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2005 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Kežmarok

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:44
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00
Počet záznamov: 366867 - stránka 18326/18344