Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368192 - stránka 18325/18410

Stanovisko OO k správe o hodnotení „Ťažba štrkopieskov - Kočovce" k.ú. Kočovce, zn. OÚŽP/2010/01643

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2010 0:00

" Transformácia 400/110 kV Voľa"- stavebné povolenie vodných stavieb

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.12.2010 0:00

Rozhodnutie-zmena stavby pred dokončením: "Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV" OUŽP-2010/01571-00002-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - ČS PHM, Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky vodnej stavby: "Čistiareň odpadových vôd" OUŽP-2010/01720-00002-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - Pekáreň Nitra, NR

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom, Ing. Daniel Bokor, Trakovice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00
Počet záznamov: 368192 - stránka 18325/18410