Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 370622 - stránka 18325/18532

Vyjadrenie k PD "Dopojenie distribučnej siete Levice-Krížny vrch" - SPP distribúcia, Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "LE-Želiezovce TS,VN,NN,PARK Lúče" - ENERMONT Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Lekářeň Levice - zmena účelu užívania časti objektu" - SANA Stará Turá

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Farná" - GREEN POINT Farná

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Súhlas ŠVS č. 2010/2442 na stavebné úpravy na rozvodni PTS3 a PTS4, Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 25.10.2010 0:00

Upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti "Novostaba betonárky" - ZLATNER Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02412 - One Fashion Outlet - 1. etapa, Voderady

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

2010/02516 Zvýšenie výkonu výroby pary, SO 01 Objekt VZK V10 Čaňa - vyjadrenie k PD

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02498 - Domová ČOV, Trstín

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.10.2010 0:00

Rozhodnutie o povolení na odber povrchových vôd z Dunaja a na vypúšťanie technologickej vody do Dunaja

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.4.2010 0:00

Záznam o odložení sťažnosti (Tekovské Lužany - skládka železa)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02421- Domová ČOV, Dlhá

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.10.2010 0:00

Súhlas ŠVS č. 2010/2449 na stavbu IBV Za traťou 4, Trnava - pozemné komunikácie, TS

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.10.2010 0:00

2010/01890 Malá Ida, technická infraštruktúra pre IBV Panské pole a Veľké lúky - vyjadrenie k PD

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 24.8.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS č. 2010/02375- Skladová hala predajne obkladov a dlažieb, Cífer

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS - Mobilná betonáreň, Smolenice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.11.2010 0:00

Rozhodnutie o povolení na výrub stromov a krov v inundačnom území Moravy (MČ DNV)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.5.2010 0:00

Stavebné povolenie a povolenie na vypúšťanie OV - Vonkajšia kanalizácia a DČOV, Husár, Dubnica nad Váhom

 • Posledná aktualizácia: 18.7.2012 15:50
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2010 0:00
Počet záznamov: 370622 - stránka 18325/18532