Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366867 - stránka 18324/18344

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Trsťany

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 12:53
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Čakanovce

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 12:55
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Ďurďošík

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 12:58
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Sejkov

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 13:00
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Opiná

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 13:02
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Veľký Slavkov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:17
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Veľký Slavkov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:28
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Poprad, katastrálne územie Veľká

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Švábovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Švábovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Štrba

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Štrba

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Štôla

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Štôla

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:29
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Svit

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:30
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Svit

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:43
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Spišská Teplica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:44
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00
Počet záznamov: 366867 - stránka 18324/18344