Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366867 - stránka 18323/18344

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Iliašovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 12:52
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Harichovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 12:52
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Vtáčkovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 12:52
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nižná Kamenica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 12:52
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Obišovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 12:52
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Dvorniky-Včeláre

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 12:52
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Košice, mestská časť Lorinčík

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:13
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Košice, mestská časť Krásna

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:13
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Kolibabovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:13
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Falkušovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:13
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Svätuše

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:13
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Moravany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:13
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Bánovce nad Ondavou

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:13
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Čakany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:13
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Bajany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 13:14
 • Dátum vytvorenia: 17.1.2011 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability mesta Čierna nad Tisou

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 12:44
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2007 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Mudrovce

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 12:47
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability mesta Dobšiná

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 12:49
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2002 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Valaliky

 • Posledná aktualizácia: 28.6.2011 12:52
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2004 0:00
Počet záznamov: 366867 - stránka 18323/18344