Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18321/18404

Vyjadrenie k PD " Rekonštr. administratívnej budovy MEZ- polyfunkčný objekt"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Stolárska dielňa - prístavba, kat. úz. Pezinok"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2011 0:00

Vyjadrenie orgánu ŠSOH k PD stavby : ,,Novostavbna záhradnej chatky, kat. úz. Pezinok"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 3.1.2011 0:00

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - AD TEAM, s.r.o., Mikovíniho 2/6903, 917 02 Trnava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Súhlas na prevádzkovanie záchrannej služby - BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Lazaretská 4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Roman Oravec Romden plus, Karpatská 2205/40, 900 01 Modra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom – novostavba, Sabinovská ul., parc.č. 925/2, k.ú. Pereš"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18321/18404