Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18320/18404

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi -EKOPOS plus s.r.o, Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Stará Vajnorská 4VE,NNK

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.1.2011 0:00

Rozhodnutie- "Predĺženie súhlasu na nakladanie s NO" pre PENAM SLOVAKIA, a.s. Nitra, prevádzka Lučenec

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Rozhodnutie- "Súhlas na nakladanie s NO" pre Juraj Moravčík,Lučenec

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.11.2010 0:00

Schválenie Manipulačného poriadku ČOV Mäso Zemplín, a.s., Michalovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.11.2010 0:00

Predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV SWS, s.r.o. , Vojany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

Rozhodnutie- "Súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti" pre MAJTUL, s.r.o. Slatina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.11.2010 0:00

Rozhodnutie- "Súhlas na nakladanie s NO" pre ŽSR Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Rozhodnutie- "Predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s NO" pre SVOMA s.r.o., Lučenec

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18320/18404