Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18313/18404

Rozhodnutie o zmene vo veci udelenia súhlasu na nakladanie s NO - ÚKSUP Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.11.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti - AGRO OSIVO LOK

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na zber odpadu z elektrozariadení -Ing.J.Horniak,VIALLE,Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396505210/8649-33565/Vel AGB ekoservis s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov -Ing.J.Horniak,VIALLE,Levice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD „Rodinný dom" parc. č. 1143 a 1144, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02712

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00

vyčíslenie spoločenskej hodnoty dreviny - Valent Vaňo, Žirany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 4.6.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD "Murovaná záhradná chatka s pivnicou" parc.č. 812/38, k.ú. Lúka, zn. OÚŽP/2010/02713

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18313/18404