Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18312/18404

Rozhodnutie o odvolaní Obce Vlčkovce, v zastúpení starostom obce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396504510/8339-31093/Vaľ Obec Rejdová

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.10.2010 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - Juraj Lemešani, Kráľovce 175, Kráľovce - zmena

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom – Košice Krásna č.p. 5194, 5195, 5196, k.ú. Krásna

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00

Rozhodnutie o odvolaní účastníka Výskumno-šľachtiteľská stanica s. r. o. Veselé

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.7.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom – novostavba, p.č. 925/2, k.ú. Pereš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396504710/8400-31918/Kub Obec Budimír

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.10.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396504810/8399-32310/Kub EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r.o. , Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD „Prípojka kanalizácie a ČOV" parc.č. 218, k.ú. Potvorice, zn. OÚŽP/2010/02579

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396505310/8656-33152/Pil JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Technická infraštruktúra - IBV - Svätojánska pustatina Levice" - VPÚ DECO Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396505410/8655-32809/Pil MARKOS – spol. s r.o. Košice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.11.2010 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby "RD Hronovce-Čajakovo" - R.Csudai,Hronovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby "RD - Čajkov" - Mgr.J.Hrdlovič,Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

Vyjadrenie k odstráneniu stavby "Poľnohospodárska budova - Kozárovce" - J.Krajči,Kozárovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.12.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396505110/8648-33612/Vel JANES, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.11.2010 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18312/18404