Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366867 - stránka 18310/18344

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Bukovina

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Prosiek

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Pavčina Lehota

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 9:54
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Liptovské Matiašovce

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:17
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Ižipovce

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:17
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Brieštie

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Turčianské Jaseno

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Lipovec

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Sedliacká Dubová

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Liešno

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Krivá-most

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:18
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Krušetnica

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:39
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Krušetnica

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:39
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Žaškov

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:39
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Sedliacká Dubová

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:39
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Medzibrodie nad Oravou

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:39
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Krivá

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:39
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Snežnica

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 10:39
 • Dátum vytvorenia: 1.2.2011 0:00
Počet záznamov: 366867 - stránka 18310/18344