Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368192 - stránka 18309/18410

Vyjadrenie -Zmena palivovej základne MŠ, k.ú. Horné Hámre, Obec Horné Hámre- Obecný úrad

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Stanovisko k strategickému dokumentu "Zmena a doplnok ÚPN - SÚ Stará Ľubovňa", č. spisu 2010/01004

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.10.2010 0:00

Vyjadrenie org. ochr. prírody a krajiny pre stavbu "RR bod Litmanová", č. spisu 2010/01017

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00

Vyjadrenie -Dočasné spevnené plochy, k.ú. Žarnovica, REKOSTAV - Ing. Milan Maslen, ZC

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.11.2010 0:00

Stanovisko org. ochr. prírody a krajiny k minim. zaťaženosti 0,1 VDJ/ha trávnych porastov, č. spisu 2010/01030

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Vyjadrenie -informácia 211- koľko je povolení ČOV, KÚŽP BB, Martin Mičo- Ekoprogres

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.11.2010 0:00

Vyjadrenie -RD - dodatočná zmena, k.ú. Banská Hodruša, Ing. Ronald Necpal, 430 Hodruša - Hámre

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Vyjadrenie org. ochr. prírody a krajiny pre stavbu "Samostatne stojaci rodinný dom", č. spisu 2010/01068

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 4.1.2011 0:00

Vyjadrenie -Novostavba RD, k.ú. Nová Baňa, Mgr. Marián Čunderlík, Fr. Kráľa 8665, ZC

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Vyjadrenie org. ochr. prírody a krajiny pre stavbu "Sklad krmovín", č. spisu 2010/01057

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.12.2010 0:00
Počet záznamov: 368192 - stránka 18309/18410