Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366506 - stránka 18309/18326

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nižný Orlík

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2006 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Holumnica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Bušovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Nižná Jedľová

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Geraltov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 14:45
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Záborské

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2008 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Miňovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2007 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Lúčka

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.1.2009 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – mesto Veľký Šariš

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Marhaň

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Komárov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Sveržov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:06
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Kružľová

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:07
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Kurov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:07
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2008 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Šandal

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:07
 • Dátum vytvorenia: 28.2.2011 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Hankovce

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:21
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Vislava

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:22
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2007 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Becherov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:22
 • Dátum vytvorenia: 29.6.2006 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Potoky

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:22
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Vyšné Ružbachy

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:22
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00
Počet záznamov: 366506 - stránka 18309/18326