Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366867 - stránka 18308/18344

Vyjadrenie OH k PD „Diagnostické centrum PKV - Modrová" k.ú. Modrová, zn. OÚŽP/2010/02632

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „RD a altánok" parc. č. 1684/2 a 1689/2, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02704

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00

ukončenie veci - výrub a poškodzovanie drevín v Klasove a Babindole

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2010 0:00

postúpenie podania na Obec Kapince - výrub drevín v k. ú. Kapince - pred kostolom

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 11.8.2010 0:00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Rodinný dom",kat. úz. Veľké Janíkovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

záznam zo štátneho dozoru - ŽSR OR Trnava, AO N. Zámky - výrub drevín v k.ú. Kapince

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 3.11.2010 0:00

Rozhodnutie o zmene súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00
Počet záznamov: 366867 - stránka 18308/18344