Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366867 - stránka 18307/18344

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Bytový komplex Brezový háj" kat. úz. Chrenová.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 21.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD stavby "Prístavba k RD v Lučenci" pre Mgr. František Jánošík, Cinobaňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

zmena predpisov PSoL na LHC Kecerovské Pekľany, LUC Borda a Kacerovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Rodinný dom", kat. úz. Mojmírovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa OH

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 31.1.2011 0:00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Rodinný dom-zbúranie, kat. úz. Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00

NPR Morské oko- umiestnenie stavby-dreváreň

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 5.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Obchodný dom KIKA KIKA II, Galvaniho ul., BA -Trnávka, ZPH/ 2010/983/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 31.1.2011 0:00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Rodinný dom",kat. úz. Paňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 4.1.2011 0:00

Vyjadrenie k stavbe "Rodinný dom" k. ú. Lozorno pre žiadateľa Ing. Tomáša Pappa (OÚŽP-2011/00191/11/HOL)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 31.1.2011 0:00

odpoveď na sťažnosť vo veci výrubu drevín - Bohuslav Repta, Nové Sady

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 15.3.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Záhradná chatka" parc. č. 6015, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02492

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.11.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Nadstavba rekreačnej chaty" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02498

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Rodinný dom" parc. č. 5618/2, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02517

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní -,,Rodinný dom",kat. úz. Kynek

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00
Počet záznamov: 366867 - stránka 18307/18344