Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18306/18404

Vyjadrenie OPaK k PD „Pozberová linka obilnín a kukurice" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02238

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení opatrení na nápravu pre BYTOS, Vinica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2010 0:00

Delikt -Nesplnenie ohlas. povinnosti- vodovod, k.ú. Veľká Lehota, Obec Veľká Lehota 52, 966 41 Veľká Lehota

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD „Novostavba – rodinný dom" parc.č. 926/21, k.ú. Lúka, zn. OÚŽP/2010/02286

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.10.2010 0:00

Rozhodnutie kolaudačné: "Kanalizácia a domová čistiareň odpadových vôd" OUŽP-2010/01224-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.9.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č.j. 4396502210/6002-18582/Pil Obec Modra nad Cirochou , okres Humenné

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.6.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Radové garáže, Benadova ulica, parc.č. 1604/326-340, k.ú. Furča"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Súhlas na prepravu nebezpeč. odpadov ALIMENTA NATUR,a.s., Dolné Dubové 237

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD „Hradný hostinec v Beckove" parc.č. 620, k.ú. Beckov, zn. OÚŽP/2010/02301

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00

Rozhodnutie kolaudačné: "Vŕtaná studňa" OUŽP-2010/01244-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.10.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k PD Čistiareň odpadových vôd AT6" parc.č. 505/2, k.ú. Hrádok, zn. OÚŽP/2010/02359

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

Rozhodnutie kolaudačné: "SO 04 Studňa, SO 05 Dažďová kanalizácia" OUŽP-2010/01245-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.10.2010 0:00

odpoveď k zaradeniu pozemkov do stupňa ochrany prírody, príp. biotopu Natura 2000 - Lesy SR GR, B. Bystrica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.3.2010 0:00

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01246-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 24.9.2010 0:00

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01252-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.9.2010 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18306/18404