Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368069 - stránka 18305/18404

Zisťovacie konanie pre strategický dokument "Zmena a doplnok ÚPN - SÚ Stará Ľubovňa", č. spisu 2010/00881

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Rozhodnutie o uložení pokuty č. 1394502810/9514-37726/Tro spoločnosti SolarEnergia, s.r.o. Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.12.2010 0:00

Rozhodnutie : "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/01220-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 27.9.2010 0:00

Súhlas na zriadenie SO-104 Trafostanica v rámci stavby "Fotovoltaická elektráreň 0,972 MWp - Seľany"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD: "Novostavba RD - alfa 223 Modrý Kameň - Prše"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. ohľadom stavieb IV.kategórie

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.12.2010 0:00

Delikt -Nesplnenie ohlas. povinnosti- vodovod, k.ú. Hrabičov, Obec Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2010 0:00

Delikt -Nesplnenie ohlas. povinnosti- vodovod, k.ú. Brehy, Obec Brehy, 968 01 Nová Baňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.7.2010 0:00
Počet záznamov: 368069 - stránka 18305/18404