Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366178 - stránka 18279/18309

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Slatinka nad Bebravou

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:17
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Malé Hoste

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:17
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Horné Sŕnie

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:17
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Nemšová

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:18
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Veľká Hradná

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:18
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Trenčianska Turná - Hámre

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:41
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Svinná

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:41
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Opatová, katastrálne územie Dobrá

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Mníchova Lehota

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Tuchyňa

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Zubák

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Záskalie

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Dohňany, katastrálne územie Zbora

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Slopná

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:05
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Podskalie

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:05
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00
Počet záznamov: 366178 - stránka 18279/18309