Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 365562 - stránka 18251/18279

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Báhoň

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 15:30
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Vištuk

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 15:30
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nový Svet

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 15:30
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Malé Leváre

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 15:30
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Zohor

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 15:49
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Záhorská Ves

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 15:49
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Veľké Leváre

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 15:49
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Bratislava, mestská časť Čunovo

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 15:49
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00
Počet záznamov: 365562 - stránka 18251/18279