Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 365562 - stránka 18249/18279

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Záskalie

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Dohňany, katastrálne územie Zbora

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 13:42
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Slopná

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:05
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Podskalie

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:05
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Seč

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:05
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Pravenec

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:05
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Nováky

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:05
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Kostolná Ves

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:05
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Kanianka

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:06
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Horná Ves

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:06
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Dolné Srnie

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:06
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Kočovce

 • Posledná aktualizácia: 1.7.2011 14:06
 • Dátum vytvorenia: 24.1.2011 0:00
Počet záznamov: 365562 - stránka 18249/18279