Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368192 - stránka 18245/18410

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - umiestnenie ambulantného predajného stánku

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.7.2010 0:00

Stanovisko OPaK k EIA, OUZP v Pezinku, zámer - obytná zóna Sauberg - Pri peci

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - stavebné úpravy chodníka a spevnených plôch, Mesto Pezinok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK oplotenie pozemku, Stojkovič Ján

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - viacúčelové miniihrisko, Mesto Pezinok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - stavba RD, Dominik Tomáš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, I.P.B partner

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, Domotor Vladimír

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.7.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Kucej Miroslav

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - prestavba rekreačnej chaty, Pukančik Karol, RNDr.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.7.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na spoločenské podujatie - letné slávnosti Zochova chata, Mesto Modra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - výstavba rodinných domov, Vargová Daša, Mgr. Ing.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Obec Doľany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k DSP - hospodárske budovy, KONIAREŇ s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK - udržiavacie práce na vodnej stavbe, Obec Dubová

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, Laduha Stanislav, Bc.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.7.2010 0:00

Stanovisko OPaK k EIA, OUZP v Pezinku, zámer - výrobno-skladovací areál, Pk

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 25.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD s garážou, Škemka Boris, Ing.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 28.7.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, Ivic Jozef

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2010 0:00
Počet záznamov: 368192 - stránka 18245/18410