Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366867 - stránka 18242/18344

Návrh Doplnku č. 8 ÚP Horná a Dolná Mičiná

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.1.2011 0:00

Vyjadrenie- VPD Brehy- návrh, k.ú. Brehy Obec

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.9.2010 0:00

Vyjadrenie- Záhradný bazén IBIZA, k.ú. Kľak, Alena Zébeková- Kampelíková, 272/18, 602 00 Brno

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.9.2010 0:00

Vyjadrenie- Tepelná elektráreň na biomasu, k.ú. Žarnovica, PRO - ING s.r.o., Hviezdoslavova 11 RK

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.9.2010 0:00

Vyjadrenie- Bytový dom č. 16 b.j.- Župkov, k.ú. Župkov, Obec Župkov, 966 71 Horné Hámre

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.9.2010 0:00

Vyjadrenie -Umývacie boxy pri čerp. stanici, k.ú. Žarnovica, SLOVTEX, s.r.o., SNP 121, 965 01 ZH

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 4.10.2010 0:00

Vyjadrenie- RD novostavba ČOV, k.ú. Veľké Pole, Dulovic, s.r.o., Tomášikova 64, BA

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.10.2010 0:00

Vyjadrenie- Liešna zahustenie DTS, k.ú. Brehy, Elektr. montáže a.s., Pri Rajčianke č. 6, 010 04 ZA

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 25.10.2010 0:00

Vyjadrenie -Zmena palivovej základne MŠ, k.ú. Horné Hámre, Obec Horné Hámre- Obecný úrad

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Stanovisko k strategickému dokumentu "Zmena a doplnok ÚPN - SÚ Stará Ľubovňa", č. spisu 2010/01004

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.10.2010 0:00

Vyjadrenie org. ochr. prírody a krajiny pre stavbu "RR bod Litmanová", č. spisu 2010/01017

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.12.2010 0:00
Počet záznamov: 366867 - stránka 18242/18344