Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366506 - stránka 18241/18326

" Transformácia 400/110 kV Voľa"- stavebné povolenie vodných stavieb

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.12.2010 0:00

Rozhodnutie-zmena stavby pred dokončením: "Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV" OUŽP-2010/01571-00002-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - ČS PHM, Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Súhlas na začatie skúšobnej prevádzky vodnej stavby: "Čistiareň odpadových vôd" OUŽP-2010/01720-00002-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 27.12.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - Pekáreň Nitra, NR

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom, Ing. Daniel Bokor, Trakovice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - Okresné stavebné bytové družstvo, Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom, Eva Janechová a Libor Janech, Piešťany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - BUČEK - CNC OBRÁBANIE s.r.o., Zbehy

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.11.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi -EKOPOS plus s.r.o, Nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00
Počet záznamov: 366506 - stránka 18241/18326