Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 371977 - stránka 18241/18599

Vyjadrenie k PD pre úz. kon.: "Súbor rodinných domov, Myslava - Kopa", MČ Košice - Myslava, k.ú. Myslava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 12.5.2009 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD v SK "Polyfunkčný dom, Kupeckého ul., Bratislava-Nivy ZPH/ 2010/7214/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Stavebné úpravy bytu, Bieoruská 64, BA -P. Biskupice, ZPH/ 2010/7472/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom v Poltári, ŽP 2010/02025

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:16
 • Dátum vytvorenia: 6.10.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - Marek Rábek

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 30.9.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom v Sušanoch, ŽP 2010/01962

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:16
 • Dátum vytvorenia: 27.9.2010 0:00

Vyjadrenie k dokumentácii v stavebnom konaní - Rodinný dom - Norbert Bordaš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 12.10.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s NO - BULLA, s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 30.10.2010 0:00
Počet záznamov: 371977 - stránka 18241/18599