Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368192 - stránka 18241/18410

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín,Veverka Jozef

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.3.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Chovanec Jozef

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.3.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - prístavba a nadstavba RD, Hermanovský Juraj

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.3.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - bytový dom, PE-Invest, spol. s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.3.2010 0:00

Štátny vodoochranný dozor podľa § 66 vodného zákona: Mária Sigutová, Muráň

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - novostavba RD, Tomašková Monika

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.3.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Scwarz Štefan

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Mičko Jozef

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.3.2010 0:00

Štátny vodoochranný dozor podľa § 66 vodného zákona: Ján Grenda, Muráň

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Reingraberová Anna

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2010 0:00

Štátny vodoochranný dozor podľa § 66 vodného zákona: Eleonóra Kamoďová, Muráň

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.12.2010 0:00

INFO - Výskumný ústav dopravný, a.s.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 16.3.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Scwarz Ivan

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.3.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK k UR a SP - denný stacionár a vzdelávacie centrum, CLAUDIANUM, n.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.3.2010 0:00
Počet záznamov: 368192 - stránka 18241/18410