Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 368192 - stránka 18240/18410

zberný spis OÚŽP Nitra - rôzne ochrana prírody - CITES druhové karty a POP

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Hydropol-Rudolf Polák-zmena rozhodnutia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.3.2010 0:00

Rozhodnutie, odovzdávanie odpadov na využitie v domácnosti pre žiadateľa - AG FOIL s.r.o., Veselé 426

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

Oznámenie o trvalom zastavení prevádzky ETOX -Slovnaf, a.s., Bratislava 2

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Oznámenie o odstránení neprijateľného rizika ZPH -Slovnaf, a.s., Bratislava 2

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

Zmena rozhodnutia-KONE,s.r.o.,preprava nebezpečného odpadu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Macko Vladimír, PhDr.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.3.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK - rekonštrukcia rekreačnej chaty, Repta Tibor, JUDr.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 24.2.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Sodomová Marta

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 1.3.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Nedbalová Michaela

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.2.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK - Lesy SR, zaradenie pozemkov do stupňa ochrany

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.3.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Štrba Pavol, Ing.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.3.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Stupavský Igor

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 10.3.2010 0:00

Rozhodnutie - vydanie súhlasu na výrub drevín, Signatech, s.r.o

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.3.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK - novostavba RD, Križanovič Marcel

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.3.2010 0:00

Zber a spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení-ENVIWORK,s.r.o.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPaK - UR - záhradná chatka, Šedivý Vladimír

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.3.2010 0:00
Počet záznamov: 368192 - stránka 18240/18410