Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366178 - stránka 18240/18309

Súhlas na nakladanie s NO - Železnice SR, Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Vyjadrenie k ČOV pri RD , č.s.:B/2011/00003

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00

Súhlas na stavbu: "Novoť - Jarok - Zahustenie TS Jarok" , č.s.:B/2011/00037/Ha

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00

Súhlas na stavbu: "Mútne - stred obec - Zahustenie TS, VN a NN" , č.s.:B/2011/00038/Ha

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Súhlas na stavbu: "Novoť - Jarok - Rekonštrukcia NN vedenia" , č.s.:B/2011/00071/Ha

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Súhlas na stavbu: "Novoť - Pálenica, zahustenie TS Pálenica",č.s.:B/2011/00040/Ha

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Garáž a sklad náradia - jednoduchá stavba, p.č. 607/1, k.ú. Pereš

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Autoservis FURMAN s.r.o., Košice Myslava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD -Odstránenie stavby Rodinný dom, p.č. 3365, k.ú. Džungľa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Búranie objektov na parcelách č. 897, č. 898, č. 899, na katastrálnom území Myslava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Racionalizácia okruhu OST 2165 a 5164 Košice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Rozšírenie parkovísk Košice – Juh, Oštepová ul.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Rodinný dom, p.č. 1733/71, k.ú. Myslava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00
Počet záznamov: 366178 - stránka 18240/18309