Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 370622 - stránka 18239/18532

Odborné stanovisko k projektu Voderady - splašková kanalizácia 4. etapa, dokončenie (§ 28)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 9.7.2010 0:00

Podnikateľský subjekt : RUNEC s.r.o., Šenkvická cesta 14/G, 902 01 Pezinok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

Vyjadrenie k návrhu Zmien a doplnkov 01/2009 ÚPN-O Leopoldov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.7.2010 0:00

Stavebník : Mesto Pezinok, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 7.12.2010 0:00

Stanovisko k žiadosti o náhradu ujmy za obmedzenie bežného obhospodarovania

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.7.2010 0:00

Vyjadrenie k UŚ Komerčno-podnikateľská zóna Prúdy - Zavarská cesta v Trnave

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 12.7.2010 0:00

Stavebník : Iveta Šupáková s manželom, SNP 25, 900 91 Limbach

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 7.12.2010 0:00

Odborné stanovisko k projektu Športový areál Bučany (§ 28)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 28.7.2010 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k PD "ZS a RR bod Bacúch"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.10.2009 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k PD "I/66, Brezno - obchvat, II.etapa"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2009 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k PD "Stavebné úpravy PBD SS T06 B, 72 b.j., Krčulova 14,16,18"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.10.2009 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k PD "Novostavba rekreačnej chaty"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.10.2009 0:00

Vyjadrenie ŠSOH k PD "Stavebné úpravy sekcie 968 cd/T3, PBD SS T 06B, 24 b.j., ŠTiavnička 211/50"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 19.10.2009 0:00
Počet záznamov: 370622 - stránka 18239/18532