Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366178 - stránka 18239/18309

Vyjadrenie: "Letné kino - búracie práce" OUŽP-2010/00369-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 25.2.2010 0:00

Vyjadrenie: "Prístupová komunikácia, parc. č. 195/5, 195/13 k.ú. Prečín" OUŽP-2010/00379-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 5.3.2010 0:00

Rozhodnutie OH súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom , zn. OÚŽP/2011/00204

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Rozhodnutie OH súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom , zn. OÚŽP/2011/00176

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00

Rozhodnutie OH súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom , zn. OÚŽP/2011/00196

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Rozhodnutie OH súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom , zn. OÚŽP/2011/00182

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Rodinný dom , Mútne- vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Odstránenie systémových porúch bytového domu Severná č.p. 156, Námestovo- stanovisko

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - predĺženie platnosti - AGROFRUCT spol.s r.o., Čierna Voda

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 4.1.2011 0:00

Zariadenie na zber odpadov v k.ú. obce Lokca- upustenie od požiadavky variantného riešenia stavby

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - predĺženie platnosti - Zberné suroviny a.s., Žilina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 5.1.2011 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - predĺženie platnosti - JASPLASTIK - SKspol. s r.o., Galanta

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 13.1.2011 0:00

Súhlas na nakladanie s NO - Železnice SR, Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy v roku 2011, č.s.: B/2011/00032

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00
Počet záznamov: 366178 - stránka 18239/18309