Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 371977 - stránka 18238/18599

Vyjadrenie z hľad. OH k PD pre územné konanie k stavbe "Samostatne stojaci RD - Devín,, ZPH/2010/07224/IV/LEN

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 16.11.2010 0:00

Kontrola - divoká skladka odpadu v kat. úz. Branč

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 13.10.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD pre stavebné konanie k stavbe "Oporný múr,, ZPH/2010/07222/IV/LEN

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Kontrola - opravy motorových vozidiel

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.10.2010 0:00

Kontrola - divoká skladka odpadu v kat. úz. Nitra - Kynek

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2010 0:00

Vyjadrenie kPD " POLYFUNKČNÝ OBJEKT STROPKOV-p.č. 1001/12,13"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

Stanovisko k zámeru "Výrobný závod LVD Tornaľa", navrhovateľa LVD S3 a.s., Štúrova 4, 811 02 Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

Kontrola - divoká skladka odpadu v kat. úz. Poľný Kesov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2010 0:00

Kontrola - divoká skladka odpadu v kat. úz. Poľný Kesov

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2010 0:00

Kontrola - spaľovanie odpadov v spoločnosti INLAJA, nitra

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 6.10.2010 0:00

Kontrola - divoká skladka odpadu v kat. úz. Rišňovce

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 17.9.2010 0:00

Kontrola - skladovanie odpadov vo firme Balko, s. r.o, zbehy

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 24.9.2010 0:00

Vyjadrenie k PD - Polyfunkčný komplex Štrkovecké jazero

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Rozhodnutie - súhlas na nakladanie s NO - Allianz - Slovenská poisťovna

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Rodinný dom na ul. Pod Kaštieľom 4, parc.č. 1887, 1888, 1889, k.ú. Severné mesto"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Žiadosť o stanovisko k posúdeniu vplyvu na ŽP

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00
Počet záznamov: 371977 - stránka 18238/18599