Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 365562 - stránka 18238/18279

"Novostavba rodinného domu, p.č. 4906/100, Žilina." - vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

"Serinus serinus - žiadosť o vystavenie dokadov."

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Rodinný dom,Nové záhrady V, BA -Ružinov, ZPH/ 2010/952/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2011 0:00

" Pyrrhula pyrrhula - žiadosť o vystavenie dokadov."

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP"Rekonštrukcia RD, Ribayova 14, BA -Ružinov, ZPH/ 2010/953/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 29.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Rodinný dom, Komárovská 18, BA - P.Biskupice , ZPH/ 2010/985/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.1.2011 0:00

Skladová hala na pozemku p.č. CKN 188 v k.ú. Korňa- vyjadrenie k projektu stavby, ŽP-2010/01270-2/EA17

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

Raková-zahustenie trafostanice - Petrová- vyjadrenie k ÚR a SP, ŽP - 2010/01245-2/EA17

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 28.10.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Rodinný dom", k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/01874

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 2.8.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Skladová hala Coopbox Eastern", k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/01898

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 4.8.2010 0:00

Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. C KN 9604/5 v k.ú. Raková, ŽP - 2010/01229-2/EA17

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Vyjadrenie OH k PD „Prístrešok", k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/01944

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 8.8.2010 0:00
Počet záznamov: 365562 - stránka 18238/18279