Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366506 - stránka 18238/18326

Vyjadrenie k PD s názvom "PRÍSTAVBA K RODINNÉMU DOMU", na pozemkoch parc. č. 3157, v k.ú. Banská Štiavnica

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
  • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00

zápisnica OÚŽP Nitra z prerokovania sťažnosti na poškodenie dreviny - E. Sitárová, Nitra - Bádice

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
  • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

zberný spis OÚŽP Nitra - rôzne ochrana prírody

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
  • Dátum vytvorenia: 12.1.2009 0:00

Druhostupňové rozhodnutie č. 4396000211/290-377/Kov, Obec Závadka nad Hronom

  • Posledná aktualizácia: 23.2.2015 15:42
  • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00

2011/00045 "Bioplynová stanica Žarnov", k.ú. Žarnov - vyjadrenie

  • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
  • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00
Počet záznamov: 366506 - stránka 18238/18326