Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 365562 - stránka 18237/18279

Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na stavbu : " Prestavba podkrovia , ulica Slobody 527/45, Dobrá Niva"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na stavbu : " RD č. 10 - upravený typový projekt " Budča

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 19.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie na stavbu : "Novostavba rodinného domu v Pliešovciach"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 20.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutia na stavbu : " Rekreačný dom a garáž " v k. ú. Zvolenská Slatina

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Rodinný dom, 2378/1, Bratislava-Vrakuňa, ZPH/ 2010/904/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k SP "Nadstabvba bytového domu, Miletičova 18, BA -Ružinov, ZPH/ 2010/906/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Sklad ovocia a zeleniny, parc.č. 555/4, k.ú. Furča"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD - Galvanická technologická linka GL2 - Výr. areál Continental Zvolen

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Druhostupňové rozhodnutie č. 1394002810/705-1753/22/2011/Mar, BVS, a. s., Bratislava

 • Posledná aktualizácia: 23.2.2015 15:42
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Bobrov, Nižný koniec- Zahustenie TS, VN, NN - vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2010 0:00

Stanovisko k PD "Zateplenie obvodového, strešného plášťa a obnova loggií, Nešporova 22, k.ú. Terasa"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

Stanovisko k PD "Obnova bytového domu, Kežmarská č. 11, k.ú. Terasa"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

"Obytný súbor IBV Stránske." - vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

"Rajec pri kostole: Rekonštrukcia TS 118/TS/482." - vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

"Rajec, ul. Bystrická - zahustenie TS Bystrická 2." - vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania.

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 27.1.2011 0:00

povolenie zmeny nedokončenej stavby:Zuberec-Prieves,rozšírenie vodovodu-OVS,a.s. Dolný Kubín

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 17.12.2010 0:00
Počet záznamov: 365562 - stránka 18237/18279