Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 371977 - stránka 18237/18599

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k Športový komplex RELAX, Zleté piesky, BA -Trnávka, ZPH/ 2010/7382/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD v SK "LIDL - predajňa, BA -Ružinov, ZPH/ 2010/7392/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD k "Rodinný dom Repná ul., BA -Trnávka, ZPH/ 2010/7393/II/ MES

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie k PD "Košice-zriadenie DTS a NN siete, k.ú. Južné mesto"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD pre územné konanie k stavbe "Rekreačné vodné plochy,, ZPH/2010/07021/IV/LEN

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 8.11.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k asanácii objektu "Asanácia rodinného domu,, ZPH/2010/06801/IV/LEN

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD pre stavebné konanie k stavbe "RD - novostavba,, ZPH/2010/06826/IV/LEN

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

Žiadosť o stanovisko k posúdeniu vplyvu na ŽP

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 19.11.2010 0:00

Vyjadrenie z hľad. OH k PD pre stavebné konanie k stavbe "Rekreačná chata,, ZPH/2010/07225/IV/LEN

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.11.2010 0:00

Kontrola - divoká skladka odpadu v kat. úz. Zobor

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 15.10.2010 0:00

Rouhodnutie: zmena stavby pred jej dokončením: Rozšírenie a dostavba rybníka Vlkyňa

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:23
 • Dátum vytvorenia: 4.11.2010 0:00
Počet záznamov: 371977 - stránka 18237/18599