Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366506 - stránka 18237/18326

postúpenie podania na OLÚ Nitra - jazdenie po revíroch Nitrianskeho okresu - neznámy občan zo Žirian

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.10.2010 0:00

Prešov- rekonštrukcia umývacieho mostíka - vyjadrenie k DSP

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Prešov DK - rekonštrukcia skladu PHM - súhlas

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

postúpenie podania na MŽP SR - podnet na prekládku bocianieho hniezda Zbehy - B. Matejovič (Behynce)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 20.10.2010 0:00

postúpenie podania na OÚŽP Nové Zámky - stavba TS 0026-004, VNK, NNK - Komjatice

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.10.2010 0:00

Bytový dom Župčany - 20 b.j. - vyjadrenie k ÚK

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

6 b.j. Kojatice - nižší štandard - vyjadrenie k ÚK

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

odpoveď na žiadosť o predĺženie súhlasu - PD Devio Nové Sady - letecká aplikácia CHLaH

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 27.10.2010 0:00

Stanovisko k PD "Administratívno - prevádzkový komplex, parc.č. 329/1, 8, 330, 331, 332“, k.ú. Barca"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 14.1.2011 0:00

postúpenie podania na OÚ Nitra priestupkové oddelenie - Dušan Chujac - schválnosti

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 2.11.2010 0:00

odpoveď na žiadosť o predĺženie súhlasu - PD Podhorany - letecká aplikácia CHLaH

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2010 0:00

podnet na prešetrenie veci - ohniská a prístrešky v lesoch CHKO Ponitrie - LHC Zobor

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 26.11.2010 0:00
Počet záznamov: 366506 - stránka 18237/18326