Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 367036 - stránka 18236/18352

Vyjadrenie k stavbe - Stavebné úpravy bytu - OUZP_2010_02101

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

Vyjadrenie OPK č. OUZP/2010/02050 k stavbe Singel – bytové domy Nováky

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 24.11.2010 0:00

Rozhodnutie kolaudačné: "Domová čistiareň odpadových vôd a kanalizácia" OUŽP-2010/00400-00003-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.2.2010 0:00

Vyjadrenie OPK č. OUZP/2009/02040 k vyňatie pôdy z PPF a zmena druhu pozemku v k.ú. Horná Ves

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.11.2010 0:00

vyjadrenie ŠVS: "Úprava dvora na parc. č. 285/3, 285/5, 286/1, 286/2, 298/1, k.ú. Stredné Mesto"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

Vyjadrenie - Výrobná hala "Moduly"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.12.2010 0:00

Rozhodnutie : "Vodovod (Považská Bystrica - Lúčky, inžinierske siete, IBV)" OUŽP-2010/00414-00004-BB1

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 7.5.2010 0:00

Novoť, stred- Subjak - ZahustenieTS - vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 11.1.2011 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD-Hnojisko, Cinobaňa - Jaroslav Melicher, Cinobaňa- (ŽP-2010/01705)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 5.8.2010 0:00

Povolenie - Studňa + odb.vôd, K.ú. Žarnovica, Anton Hladoň, Sandrická č. 1475/57, 966 81 Žarnovica

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 30.3.2010 0:00
Počet záznamov: 367036 - stránka 18236/18352