Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 366178 - stránka 18236/18309

Vyjadrenie ŠVS k PD „Hradný hostinec v Beckove" k.ú.Beckov, zn. OÚŽP/2010/01957

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 9.8.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PD „Závod na výrobu LCD monitorov" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/01983

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 23.8.2010 0:00

2010/02816 Zmena integrovaného povolenia - Cementáreň Turňa nad Bodvou - vyjadrenie orgánu ochrany ovzdušia

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 8.12.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PD „Pozberová linka obilnín a kukurice" k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zn. OÚŽP/2010/02241

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 4.10.2010 0:00

Vyjadrenie: "VTL plynová prípojka Považská Bystrica" OUŽP-2010/00092-00002-BB4

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PD „Čistenie odpadových vôd, Rodinný dom" k.ú. Hrádok, zn. OÚŽP/2010/02358

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

Vyjadrenie ŠVS k PD „Križovatka cesty II/507 s účelovou komunikáciou" k.ú. Lúka, zn. OÚŽP/2010/02534

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 19.11.2010 0:00
Počet záznamov: 366178 - stránka 18236/18309