Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 364970 - stránka 18236/18249

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Šandal

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:54
 • Dátum vytvorenia: 28.11.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Vislava

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:54
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2007 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Potoky

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:54
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Vyšné Ružbachy

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:54
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Údol

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:54
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Stará Ľubovňa

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:54
 • Dátum vytvorenia: 30.11.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Podolínec

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:54
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Plavnica

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:55
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Plaveč

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:09
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Orlov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:09
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nová Ľubovňa

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:09
 • Dátum vytvorenia: 13.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nižné Ružbachy

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:09
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Ľubotín

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:09
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Lomnička

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:09
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Lacková

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:10
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Kolačkov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:10
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Sveržov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:10
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Kamienka

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:10
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Kurov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:31
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2006 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Chmeľnica - ZO Pri jazere

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 8:31
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00
Počet záznamov: 364970 - stránka 18236/18249