Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 367036 - stránka 18235/18352

Žiadosť o vyjadrenie k PD-prístavba k RD v k.ú. Turičky - Miroslav Piják, Cinobaňa- (ŽP-2010/00909)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 7.4.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k stavbe rodinného domu v Krnnej - Ladislav Lelkes, Bratislava - (ŽP-2010/00873)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 1.4.2010 0:00

Žiadosť o určenie skúšobnej prevádzky M-ČOV AS - Tilia nezisková organizácia Poltár- (ŽP-2010/00758)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 17.3.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe - Perina-Rodinný dom - OUZP_2010_02210

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

Vyjadrenie k dokumentácii v stavebnom konaní - ,,Rodinný dom, kat. úz. Ivanka pri Nitre, Ivan Takáč

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 21.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD-Rodinný dom v Málinci - Denisa Tomaníková, Málinec- (ŽP-2010/02091)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 18.10.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD-Dvojgaráž v Poltári - Ing. Ján Kubaliak, Poltár- (ŽP-2010/02456)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 15.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD-Záhradná chata v Poltári- Ondrej Strapko, Poltár - (ŽP-2010/01620)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 22.7.2010 0:00

Žiadosť o súhlas k stavbe-Hnojisko-Cinobaňa - Jaroslav Melicher, Cinobaňa - (ŽP-2010/02322)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 22.11.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe - Malá Čausa-Vitaličnica-zah. DTS, roz. NNK pre IBV - OUZP_2010_02186

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 29.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD-Mladzovo vodovod - Obec Mládzovo- (ŽP-2010/01318)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 28.5.2010 0:00

Vyjadrenie k stavbe - Nadstavba administratívnych a prevádzkových priestorov lekárne sever - OUZP_2010_02185

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:22
 • Dátum vytvorenia: 22.12.2010 0:00

Žiadosť o vyjadrenie k PD-Garáž, prístrešok, dielňa v Poltári - Štefan jahôdka Poltár- (ŽP-2010/01548)

 • Posledná aktualizácia: 26.6.2015 10:01
 • Dátum vytvorenia: 12.7.2010 0:00
Počet záznamov: 367036 - stránka 18235/18352