Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 365562 - stránka 18234/18279

2011/00250 - Informácia o vodnej stavbe

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

Druhostupňové rozhodnutie č. 23 950 001 11/69-640/Vis, Mária Maláková, CUKPOL, 059 01 Spišská Belá

 • Posledná aktualizácia: 23.2.2015 15:42
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Výrub drevín - zastavenie (ŽP-2011/00053)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 31.12.2010 0:00

Sklad starých vozidiel v k.ú. obce Oravská Polhora- upustenie od požiadavky variantného riešenia stavby

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Výrub drevín (ŽP-2011/00126)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 25.1.2011 0:00

Rodinný dom , Rabča - vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Rodinný dom , Rabča - vyjadrenie k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie k činnostiam OPaK (ŽP-2011/00075)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

Rekreačná chata Hruštín-Zábava -vyjadrenie k dodatočnému stavebnému povoleniu

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie k PD "Technický objekt Phoenix Zeppelin, parc.č. 1146/18, k.ú. Šaca"

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 26.1.2011 0:00

Vyjadrenie k činnostiam OPaK - SP (ŽP-2011/00116)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

Vyjadrenie k činnostiam OPaK - SP (ŽP-2011/00127)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 18.1.2011 0:00

CITES - oznámenie o náleze chráneného živočícha (ŽP-2011/00068)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00

CITES - oznámenie o náleze chráneného živočícha (ŽP-2011/00100)

 • Posledná aktualizácia: 1.2.2011 12:21
 • Dátum vytvorenia: 12.1.2011 0:00
Počet záznamov: 365562 - stránka 18234/18279