Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 364191 - stránka 18210/18210

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Bardejovské Kúpele

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 10:50
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability mesta Bardejov

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 10:50
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Andrejová

 • Posledná aktualizácia: 12.12.2013 10:40
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Nemešany

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:21
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Zemplínske Hámre

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:21
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Osadné

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:21
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Myslina

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:30
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Lieskovec

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:31
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Lackovce

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:31
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Jasenov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:31
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Hostovice

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 9:31
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00
Počet záznamov: 364191 - stránka 18210/18210