Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 362535 - stránka 18112/18127

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Veľká Lomnica

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:37
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Ľubotín

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:37
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Toporec

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:37
 • Dátum vytvorenia: 8.10.2008 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Lomnička

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:37
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Lacková

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Kolačkov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Stará Lesná

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Kamienka

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Jarabina

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – mesto Spišská Belá

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Slovenská Ves

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Podhorany

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Spišský Hrhov

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:53
 • Dátum vytvorenia: 30.3.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Chmeľnica - ZO Pri jazere

 • Posledná aktualizácia: 4.7.2011 15:59
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Spišský Hrhov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:08
 • Dátum vytvorenia: 30.3.2010 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre účely PPÚ – obec Mlynčeky

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:08
 • Dátum vytvorenia: 2.7.2008 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Hniezdne

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:08
 • Dátum vytvorenia: 30.6.2003 0:00

CKP Všeobecné funkčné zásady usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Jablonov

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:08
 • Dátum vytvorenia: 1.12.2010 0:00

CKP Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre účely PPÚ – obec Ďurková

 • Posledná aktualizácia: 6.7.2011 7:08
 • Dátum vytvorenia: 11.11.2010 0:00
Počet záznamov: 362535 - stránka 18112/18127