Zoznam metazáznamov

Počet záznamov: 357290 - stránka 17856/17865

CKP Miestny územný systém ekologickej stability mesta Veľký Šariš

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:39
 • Dátum vytvorenia: 30.7.1998 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Brezovec

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:39
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability obce Záborské

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:39
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Zemplínske Hámre

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:39
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Snina

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:39
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2005 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Žipov

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:38
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Runina

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:27
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Terňa

 • Posledná aktualizácia: 27.6.2011 11:05
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Príslop

 • Posledná aktualizácia: 27.6.2011 11:05
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Teriakovce

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:27
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Dlhé nad Cirochou

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:27
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2004 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Belá nad Cirochou

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:27
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2003 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Vyšný Mirošov

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:27
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2007 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Šarišský Štiavnik

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:27
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Svidnička

 • Posledná aktualizácia: 27.6.2011 11:42
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Okrúhle

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:27
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Šarišské Bohdanovce

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Suchá Dolina

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Krajinnoekologický plán a Miestny územný systém ekologickej stability obce Sedlice

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2008 0:00

CKP Miestny územný systém ekologickej stability pre územný plán obce Svinia

 • Posledná aktualizácia: 13.12.2013 8:15
 • Dátum vytvorenia: 30.7.2006 0:00
Počet záznamov: 357290 - stránka 17856/17865